Wie betaal wanneer kinders skade aanrig?

Van Sigrid Schulze

Almal is verantwoordelik vir wat hulle doen, insluitend 'n kind - ongeag of hulle kopiereg skend of 'n muur spuit. Artikel 19 van die Burgerlike Wetboek bepaal dat minderjariges aanspreeklik is vir hul onwettige dade, mits hulle in staat is tot oordeel. As 'n kind dus in staat is om te oordeel, sal hulle skadevergoeding moet betaal.

Eerste vereiste vir vergoeding: vermoë om uitsprake te maak

'n Kind word geag in staat te wees om te oordeel as dit die gevolge van sy optrede kan erken en dienooreenkomstig optree. "As 'n reël kan jy sê dat minderjariges in staat is om te oordeel waar hulle ook al toegelaat word om vrylik te beweeg volgens hul ouderdom," verduidelik die prokureur Hardy Landolt in 'n onderhoud met die Tagesanzeiger. "Dit kan op die speelgrond, op straat of by 'n sokkerwedstryd wees". In baie gevalle word kinders vanaf die ouderdom van nege geag in staat te wees om te oordeel, want van hierdie punt af word hulle vertrou om eenvoudige verhoudings te sien. "As ek vuurhoutjies in 'n skuur aansteek, kan hulle afbrand," word byvoorbeeld as 'n eenvoudige verband beskou.

Tweede voorwaarde vir vergoeding: skuld

Wanneer dit kom by die vraag of die kind aanspreeklik is of nie, is nie net die vermoë om uitsprake te maak 'n belangrike maatstaf nie. 'n Voorvereiste vir vergoeding is ook dat die kind óf opsetlik óf “deur nie-verskoonbare nalatigheid” opgetree het. Hierdie fout word gewoonlik taamlik laag gegradeer by kinders jonger as 14 jaar. Hoe laer die skuld, hoe laer die verhouding van skade wat die kind moet opdok. Die waarnemer het berig oor twee seuns, elf en 15 jaar oud, wat op die perseel van 'n skool met 'n vlieër gespeel het. Toe die vlieër val, het die koord oor verskeie strate gestrek, sodat 'n brommerbestuurder geval het. Albei kinders moes die gevaar oor die hoof gesien het, so die hof, en daarom die seuns as bekwaam tot oordeel beoordeel. Maar omdat die kinders nie doelbewus vir die ongeluk te blameer was nie, moes hulle net die helfte van die vergoeding betaal.

Kinders en adolessente het selde soveel geld tot hul beskikking dat hulle vergoeding moet betaal. Die skuld vloei dan in die verliessertifikaat in. Met hierdie verliessertifikaat kan die benadeelde die kinders later dagvaar sodra hulle meer verdien.

Leeswenk!

  • Kinders se regte en pligte

Ouers is selde aanspreeklik vir hul kinders

“Ouers is slegs aanspreeklik as hulle nie toepaslik toesig oor hul kind, toepaslik vir hul ouderdom gehad het nie,” het die staatsaanklaer se kantoor in die kanton St. Gallen. "In die jongste uitspraak oor hierdie onderwerp het die Federale Hooggeregshof bevind dat 'n pa nie aanspreeklik is vir sy twee drie- en vyfjarige kinders wat saam teen 'n plat helling gesleep en 'n ouer vrou omgestamp en beseer het nie," het die waarnemer berig. “Deur langs die piste te wag en te kyk wat gebeur, het die pa sy plig van toesig nagekom.»In so 'n geval, as die kinders nog nie in staat is om te oordeel nie en hul ouers hou voldoende toesig oor hulle, moet die betrokke persoon self vir die skade betaal.

In die reël geld die volgende: met toenemende ouderdom verminder die plig van toesig aan die kant van ouers. As jy egter jou kind toelaat om toegang te hê tot gevaarlike voorwerpe soos windbukse of pyle en boog, kan jy die plig van toesig oortree al is die kind ouer.

Aanspreeklikheidsversekering beskerm teen skade

Privaataanspreeklikheidsversekering, wat kinders en ouers teen skadevergoedingseise beskerm, is vrywillig. Dit bied waardevolle hulp in baie gevalle van skade. Dit verwyder egter nie elke hartseer nie. Aanspreeklikheid hoef nie te ontstaan ​​vir kinders wat reeds in staat is om te oordeel nie. Dit neem egter dikwels ten minste 'n deel van die skade op. Dit word moeilik met opsetlike skade. “As die skade opsetlik veroorsaak word, betaal geen aanspreeklikheidsversekering nie,” het die staatsaanklaer se kantoor in die kanton St. Gallen. “Dit kan gebeur dat sommige jongmense hulself skielik swaar in die skuld bevind, wat vir 'n lang tyd op hulle kan weeg.»

Laat Jou Kommentaar

Please enter your comment!
Please enter your name here