"Diegene wat hul eise verminder, kan gelukkig wees"

Deur Angela Zimmerling

Waarom bekommerd wees oor gesinsgeluk in tye van hoë egskeidingsyfers en groeiende kinderlose getalle?

François Höpflinger: Ek en my kollegas het die idee gehad om iets positiefs te ondersoek, want die media en navorsing het hulle tot dusver dikwels net aan die negatiewe verbande gewy. Terloops, 'n hoë egskeidingsyfer beteken nie dat daar minder gesinne is nie. En kinderloosheid neem weer in die jongste geslagte af.

Wat beteken gesinsgeluk?

Dit hang af van die lewensfases. Op 'n jong ouderdom lê gesinsgeluk in die lewensmaatverhouding, in 'n mens se eie kinders en in toekomsvooruitsigte. Later is daar herinneringe aan vroeëre lewensfases. Vir baie ou mense hang geluk ook af van die sukses van hul kinders.

In watter lewensfase is gesinsgeluk die grootste?

In paartjieverhoudings is geluk U-vormig. In die begin is geluk groot, dan sink dit, in later lewensfases neem dit weer toe. Want gelukkige paartjies bly langer saam. Vir gesinne met kinders is die kleuterfase terselfdertyd die stresvolste maar ook die gelukkigste fase.

In jou nuwe boek «Gesinsgeluk - wat is dit?»* Jy skryf egter dat lewenstevredenheid onder jong ouers daal namate die aantal kinders toeneem.

Baie ouers het hoë verwagtinge en verwagtinge van geluk. Hulle het immers 'n doelbewuste besluit geneem om kinders te hê. In die verlede, toe ouers nog baie kinders gehad het, het dit oor oorlewing gegaan, nie oor geluk nie. Vandag is gesinsgeluk egter dikwels 'n doelwit wat nie altyd verwesenlik word nie.

Watse geluk bedoel jy?

Sommige van hulle is sosiaal-romantiese idees van gesinslewe: die verwagting van 'n romantiese liefde, 'n lewensmaatverhouding, dat met die kinders 'n mens se eie persoonlikheid versterk word.

Sulke idees soos dié van romantiese liefde word egter dikwels nie vervul nie.

Lewenstevredenheid het te make met die aanpassing van 'n mens se verwagtinge by die realiteit van die lewe. Diegene wat hul eise verminder, kan gelukkig word. Dit help ook om bewus te wees dat elke fase van die gesin 'n einde het. As kinders deur puberteit sukkel, kan ouers verwag dat dinge beter sal word wanneer hulle groot is. Vandag is gesinsgeluk ook gekoppel aan die versoening van individuele belange en dié van die gesin. Iemand wat te veel vir die kinders of die maat opoffer, kan nie gesinsgeluk bereik nie.

Die meeste van hulle slaag?

Ja, verbasend goed. Dit is omdat baie vandag die geleentheid het om verskeie vennootskappe aan te gaan. In die verlede het vroue moed opgegee in 'n slegte huwelik; vandag gee hulle moed op met die huwelik. Dit verlig.

Jy het baie gepraat oor die individuele invloede op gesinsgeluk. Watter rol speel sosiale raamwerk voorwaardes?

Sosiale netwerke en ekonomiese sekuriteit speel 'n groot rol. Voorspoed, federalisme, burgerlike samelewingstrukture, lewensomstandighede met baie groen en sekuriteit verhoog lewenstevredenheid in Switserland. Aan die ander kant is dit moeilik om werk en gesin te versoen. Sommige val dus terug op tradisionele gesinsverhoudings. Die vrou neem die rol van ma aan, die man is in diens.

Boekwenk

"Gesinsgeluk - wat is dit?» deur Pasqualina Perrig-Chiello, François Höpflinger, Christof Kübler en Andreas Spillmann. Die idee vir die boek het gekom van die uitstalling “Gesins, alles bly soos dit nooit was nie” in 2009 by die Switserse Nasionale Museum. Besoekers is gevra wat geluk in die gesin beteken. Die resultate van die opname word in die boek aangebied. Wetenskaplike bydraes tot die ontwikkeling van die gesin en huidige gesinsnavorsing asook kindertekeninge komplementeer die studie.

Maar dan moet die vrou terugtrek met haar loopbaan.

Daar word nie gesê dat die najaag van 'n loopbaan baie geluk bring nie. Dit hang af van jou eie vereistes. Gesinsgeluk beteken om binne die gegewe moontlikhede te leef en 'n sekere noodlottigheid van die lewe te aanvaar.

Leeswenk!

  • Switserland is nie gesinsvriendelik nie

Dit sal beter wees as meer gedoen word om die verenigbaarheid van gesin en werk te verseker.

Baie het reeds verbeter in Switserland. Maar kindersorg buite die gesin is lankal afgeskeep. Daarom het kinderloosheid toegeneem. Die samelewing het nie meer kindervriendelik geword nie, maar meer genadeloos teenoor gesinne en kinders.

Hoe merk jy dit op?

Dat daar amper nie meer voorskoolse kinders is wat nie deur volwassenes vergesel word nie. Vandag moet daar intensief na kinders omgesien word. Om die gesin te verlig, is sosiale netwerke soos dagkleuterskole of grootouers van kardinale belang. Daarbenewens moet daar 'n manier wees om lewensbestaan ​​vir enkelouers te verseker. In Ticino is daar 'n model vir lae-inkomste gesinne. Gesinsgeluk hang ook daarvan af dat daar nie te veel in die gesin ingepak word nie, maar dat sekere take deur die welsynstaat opgelos word.

Gesinsgeluk beteken om mekaar se individualiteit te aanvaar. Foto: Hemera, Thinkstock

Jy het in 'n opname gevind dat vir die meeste gesinsgeluk hoofsaaklik daaruit bestaan ​​dat sekuriteit en sorg vir jouself gewaarborg word. Slegs in die tweede plek het ons soos liefde en liefgehê of wedersydse respek nodig. Is dit nie baie selfsugtig nie?

Gesinsgeluk beteken om individualiteit te aanvaar. Die kwaliteit van die verhouding tussen ouers en volwasse kinders word byvoorbeeld verbeter deur die feit dat hulle nie in dieselfde huishouding woon nie. Geluk in die gesin kan ook beteken dat die ma nooit haar twaalfjarige seun se kamer besoek nie. Dis sy hoop vuilgoed.

Werk dit beter as voorheen??

Ja, omdat daar meer leefruimte beskikbaar is, is die verdraagsaamheid groter. Jy verwag nie van jou maat om homself op te offer nie. Dit werk ook goed omdat verskeie take van die gesinne uitgekontrakteer word, soos om na grootouers om te sien.

In jou navorsing het jy opgemerk dat ons 'n baie positiewe beeld van grootouers en grootouers het. hoekom?

Die intergenerasionele verhoudings het baie verbeter omdat daar min verskille in waarde tussen jonk en oud is in vergelyking met vroeëre tydperke. Boonop raak meer grootouers betrokke sonder om in te meng. Vir grootouers het kleinkinders die geleentheid om voort te bou op vroeëre lewensfases, maar sonder verantwoordelikheid. Jy het so te sê die geel van die eier.

Is gesinsgeluk groter by grootouers as by jong ouers??

Ja, want die geboorte van kleinkinders beteken dat jou eie kinders suksesvol ouers geword het, ten minste biologies. Boonop leef gesinsgeluk van herinnering op ouderdom. Gesinsituasies word geïdealiseer omdat jy net die goue oomblikke onthou.

Het jy wenke oor hoe elkeen hul eie persoonlike gesinsgeluk kan bereik?

Daar is geen resepte vir gesinsgeluk nie, want individualiteit speel 'n groot rol. Oor die algemeen moet 'n mens nie onwerklike aansprake hê nie, streef na 'n balans tussen persoonlike en gesinsbelange, bewus wees dat elke lewensfase sy voor- en nadele het, en goeie sosiale verhoudings en aktiwiteite handhaaf. Ewige geluk kan nie bereik word nie. Dit verg ook stres, anders sal dit vervelig wees.

Oor die persoon: François Höpflinger

François Höpflinger is adjunkprofessor vir sosiologie aan die Universiteit van Zürich. Sy hoof navorsingsbelangstellings is ouderdomsnavorsing, generasiekwessies, gesinsosiologie en bevolkingsontwikkeling. In 2003 is hy en Valérie Hugentobler met die Vontobelprys vir Ouderdomsnavorsing bekroon.
Jy kan meer uitvind oor François Höpflinger by www.
Foto: privaat

Wat beteken gesinsgeluk vir jou? skryf vir ons! Hier is die kommentaar afdeling.

Laat Jou Kommentaar

Please enter your comment!
Please enter your name here