As die egskeiding op hande is, word die pensioen gehalveer.

Van Gabi Neuhaus

"Geen stelsel kon bedink word wat menslike geluk meer ywerig bekamp het as die huwelik nie". As jy kyk na die huidige egskeidingsyfer in Switserland, het die Engelse digter Percy Bysshe Shelley dit 200 jaar gelede voorsien: In 2015 het 41 persent van getroude paartjies in Switserland geskei. Die egskeidingsyfer daal weer sedert 2010, maar vergeleke met die egskeidingsyfer van 13 persent in 1970 is dit steeds baie hoog.

Benewens die emosionele probleme speel die finansiële gevolge dikwels 'n groot rol in 'n egskeiding. Die ooreengekome eiendomsregime is deurslaggewend vir die verdeling van meeste van die monetêre aspekte. Die algemeenste in Switserland is die sogenaamde prestasieaandeel. Dit beteken dat in die geval van 'n egskeiding, die gades deel die winste wat tydens die huwelik gemaak is - soos salaris, rente en pensioenbydraes. Prestasiedeling is van toepassing tensy die gades anders ooreenkom.

Die tweede variant is die skeiding van eiendom, waarin daar geen gemeenskaplike goed is nie en elke gade hul eie eiendom bestuur. Die laaste en skaarsste eiendomsbedeling is gemeenskapseiendom, wat met 'n huwelikskontrak gesluit moet word. In hierdie geval word die eiendom en inkomste van die gades saamgevoeg in een gemeenskaplike eiendom wat deur beide vennote geadministreer word en in die geval van 'n egskeiding verdeel word. Voorwerpe wat wetlik vereis word, is nie deel van die gemeenskaplike eiendom nie.

Die uiteensetting van die pensioenfonds

Ongeag die gekombineerde eiendomsregime, word die geld wat die gades tydens die huwelik in die pensioenfonds inbetaal het, verdeel. Met hierdie sogenaamde pensioengelykmaking of "splitsing" word die verskil tussen die bedrae wat in die pensioenfondse van die twee gades gespaar word eerste bereken. In geval van egskeiding betaal die gade wat 'n groter pensioen het die helfte van hierdie berekende verskil in die pensioenfonds van sy vorige lewensmaat. As hy nie tans 'n pensioenfonds het nie, gaan die geld na 'n gevestigde voordele-rekening. Die geld wat voor die huwelik in die pensioenfonds was, word nie in die geval van 'n egskeiding opgedeel nie. “Splitsing” is van krag sedert die hersiene egskeidingswet aan die begin van Januarie 2001 ingestel is en is ook van toepassing op geregistreerde vennootskappe.

Gevallestudie:
Peter en Anna Schneider skei ná 24 jaar se huwelik. Peter is 'n kommersiële klerk en was altyd in diens tydens die huwelik, Anna is 'n laerskool onderwyseres en het opgehou werk na die tweede kind. Gevolglik het Anna 'n kleiner pensioenfondssaldo as Peter: Haar beëindigingsvoordeel is 90 000 frank, dié van Peter 450 000 frank. Die verskil van CHF 360 000 sal na die egskeiding tussen die gades verdeel word, sodat albei CHF 270 000 aan pensioenkapitaal het.

Die pensioengelykmaking kan veral ouer paartjies, wat lank getroud is en op die punt staan ​​om af te tree, in 'n moeilike finansiële situasie plaas. Die verdeling van die pensioenfonds is billik, maar dit verminder die aftreepensioen van die twee gades en daar is min tyd om die gaping wat voor aftrede ontstaan ​​het, te herstel. Boonop is daar dikwels hoër behuisingskoste omdat twee huishoudings ná die egskeiding bestuur word. Jonger paartjies, aan die ander kant, word minder deur finansiële verliese geraak in geval van 'n egskeiding: Hulle het minder geld in hul pensioenfonds en meer tyd om die gaping in hul ouderdomsvoorsiening te vul.

Leeswenk!

  • Besoekregte: Wanneer die kinders as hefboom gebruik word

Aankope by die pensioenfonds

Pensioenfondsaankope kan van belasbare inkomste afgetrek word, wat dit 'n wettige manier maak om op belasting te bespaar. Wanneer dit kom by die verdeling van hierdie aankope ná die egskeiding, kom dit neer op wie die geld besit. Indien die bedrag wat inbetaal word persoonlike eiendom van een van die gades is, sal hy dit na die egskeiding behou. In die geval van aankope in die pensioenfonds, wat as 'n gesamentlike prestasie beskou word, is elke gade geregtig op die helfte. Persoonlike eiendom sluit kapitaal in wat in die huwelik ingebring is sowel as geskenke en erfporsies tydens die huwelik.

Kwytskelding van beëindigingsbetaling

Daar is situasies waarin 'n gade vrywillig beëindigingsbetalings sal laat vaar. In so 'n geval moet die hof kyk of die afstanddoenende gade 'n ander ouderdoms- of ongeskiktheidspensioen het. Die batewaarde van hierdie alternatief moet ooreenstem met die bedrag wat in die geval van 'n pensioenskikking aan die gade met die kleiner pensioenfonds terugbetaal sal word.

Sommige bepalings van die hersiene egskeidingswet is aan die begin van Januarie 2017 hersien. Tot dusver is die lewensmaat wat reeds 'n ouderdoms- of ongeskiktheidspensioen ontvang het ten tyde van die egskeiding toepaslike vergoeding betaal. Pensioenregte word nou ook verdeel as een party reeds 'n versekerde gebeurtenis gehad het. Boonop is die tydstip van die egskeidingsverrigtinge wat nou begin is van toepassing op die berekening van die pensioenaanspraak en nie meer die dag waarop die egskeidingsbesluit regsgeldig is nie. Paartjies wat 'n oplossing vind deur onderlinge ooreenkoms sal in die toekoms meer buigsaamheid hê wanneer dit kom by pensioenvergoeding.

Laat Jou Kommentaar

Please enter your comment!
Please enter your name here