Wat ouers van God en God kan verwag

Van Sigrid Schulze

Dit is hoe delikaat die baba lyk as dit in jou arms is. Dit is steeds heeltemal afhanklik van volwassenes wat dit voed, dra en liefhet. Wat as iets met die ouers gebeur – as hulle lank in die hospitaal moet deurbring, as hulle in ’n ongeluk sterf? Dis goed dat die borge bestaan! Gotte of Götti tree in wanneer ouers misluk. Ouers wat nie hul kind laat doop nie, wil ook hê dat hul kind geborg word wat betroubare ondersteuning kan bied.

Die oorsprong van kinderborgskap lê in die kerk. Hier moet die peetouers nie net die kind se raadgewer wees nie. Hulle getuig ook van die ouers se doopbelofte om die kind in die Christelike geloof groot te maak. Daarbenewens moet hulle die ouers ondersteun om die Christelike geloof op te voed. Die terme "Gotte" en "Götti" kom van die idee dat die peetouers die rol van geestelike ouers aanneem.

Om 'n god of godin te wees is 'n spesiale eer

“Ek was mal oor die vraag wat my vriend gevra het of ek Marie Gotte vir haar dogter wil word,” berig ene Gotte. “Ek was nie net vereer omdat my meisie my die selfvertroue gegee het om dit te doen nie. Ek was ook bly dat nog 'n belangrike persoon met 'n geborgde kind in my lewe gekom het.»

Dit is vir hulle duidelik wat 'n goeie God moet doen. “Om myself te beperk tot verjaarsdagbesoeke en geskenke is nie vir my genoeg nie.“Sy wil Marie vir 'n rukkie vergesel op haar pad na die lewe. “As ek haar ondersteuning wil bied, het ons ’n vertrouensverhouding nodig. Dit sluit gereelde kontak in.»

Marie se ma is bly dat haar vriendin die borgkantoor so ernstig opneem: “Laura is ’n aanwins vir Marie. Die twee speel ander speletjies as ek met Marie. En wie weet, dalk praat hulle eendag oor dinge waaroor ek nie so lekker met Marie kan praat nie.»

Moet die borg uit die familie kom – of nie?

“Bloed is dikker as water,” sê die volksmond. En daarmee beteken: “Gesinsbande is meer permanent as vriendskappe.“’n Suster bly ’n suster selfs wanneer konflikte opduik. Gesinsbyeenkomste fasiliteer ook gereelde kontak tussen god of god en kind.

Vriendskappe, aan die ander kant, word minder belas deur langdurige konflikte as verhoudings met familie. Op hierdie manier kan vriende van die ouers dikwels hul godinkind meer losbandig benader.

Wat ouers kan doen vir 'n goeie god of god

Formuleer verwagtinge

Ouers kan baie doen om te verseker dat 'n god of god 'n goeie peetpa word. Dit is nodig om in vrede te gaan sit en saam met die ander ouer te besin wat presies van die toekomstige Peetvader verwag word. Wat moet hy ten minste bereik – wat kan van hom verwag word? Hoeveel borge moet daar wees?? Indien die idees duidelik is, kan oorweeg word wie vir hierdie amp in aanmerking kom. Wie het die regte hart vir die kind, pret in gesamentlike aktiwiteite en die nodige tyd daarvoor?? Is die verhouding tussen ouers en die gekose peetouer so stabiel dat dit verbeel kan word dat dit nog lank harmonieus sal verloop?

Leeswenk!

  • Kindersorg: wenke vir grootouers

Neem tyd om met God of God te praat

Dit maak sin om nie die beoogde peetpa te konfronteer met die vraag of hy of sy graag 'n peetpa wil word nie. In 'n ontspanne bui, miskien oor 'n ete saam, is dit makliker om te verduidelik wat van die rol verwag word. Dit moet duidelik wees dat die ouers nie aanstoot neem deur 'n "nee".

Insluitend God en God in die lewe

Om die kind met God of God vertroud te maak, het hulle gereelde kontak nodig. Dit is nie altyd maklik om algemene tydgleuwe te vind nie. Dit is makliker wanneer vergaderings geritualiseer word. Byvoorbeeld: Elke eerste Saterdagoggend van elke ewe maand behoort aan Gotte of Götti en Gottimmeitli of Göttibueb - daarna eet ons saam middagete.

Soek duidelike woorde

Resolusies is maklik. Dit is dikwels moeiliker om dit met volharding te implementeer. Soms gebeur dit dat die god of godin minder kontak hou as wat oorspronklik gehoop is – of dit nou is omdat daar nie genoeg tyd is nie of die peetvader skielik ver woon. Dit is nuttig om jou eie teleurstelling sonder verwyt te formuleer. Watter maniere is daar om gereeld in kontak te bly ten spyte van al die teëspoed?? ’n Gesamentlike dinkskrum kan tot ongewone oplossings lei. Kinders ontvang graag briewe, snaakse poskaarte en e-posse. Dit is belangrik dat hulle voel dat daar iemand is wat in my belangstel!

Wettige borgskappe

Ouers wat wil uitklaar wie die voogdyskap moet oorneem in die geval van hul dood, kan die borgskap legitimeer. 'n Notariële brief wat die ouers se wense duidelik toon, handgeskrewe en handgeskrewe en gedateer, sal deur die verantwoordelike owerhede in ag geneem word. Die peetouers is nie verplig om die voogdyskap oor te neem nie.

Wat peetouers kan doen vir 'n goeie peetouerskap

Vra tyd om daaroor na te dink

Geen twyfel daaroor nie: as jy gevra word of jy 'n god of 'n godin wil word, voel jy geëerd. Niemand hoef egter dadelik hul toestemming te gee nie. Dit is beter om eers te vra presies waarvoor die ouers van die borgskap hoop. Laat die alledaagse lewe genoeg geleenthede oor om gereeld die Gotttimeitli of die Göttibueb te versorg? 'n Duidelike "nee" is meer nuttig vir die kind op die lang termyn as 'n halfhartige "ja".

Gaan voort met 'n seker instink

Die god of god stem nie altyd saam met die ouerskapstyl van die ouers nie. Om in opvoeding in te meng is egter ondankbaar. Die meeste ouers is sensitief vir kritiek. Enigiemand wat egter sielkundige of fisiese geweld vermoed, moet 'n spesialis kontak. Opvoedkundige beradingsentrums kan help.

Word die god of godin van 'n minderbevoorregte kind

Daar is baie kinders in Switserland wat liefdevolle ondersteuning in die lewe nodig het. Jy kan hier 'n borg word: caritas.hfst

Laat Jou Kommentaar

Please enter your comment!
Please enter your name here