Van laatpraters en laatbloeiers: praat baie met jou kind!

Van Sigrid Schulze

Me Bieri, waaroor moet tweejariges kan praat??

Spraakontwikkeling vind by alle kinders teen verskillende spoed plaas. As 'n reël vorm hulle rondom hul tweede verjaardag tweewoordsinne soos "Bal weg", wat beteken "Die bal het weggerol", of "Eet 'n koei", wat beteken "Die koei vreet". Aan die begin van taalontwikkeling druk jy jouself hoofsaaklik uit met woorde wat belangrik is vir kommunikasie. Klein woorde soos "die", "die" en "die" word weggelaat. Klein kinders gebruik ook die basiese vorm van die werkwoorde en hulle vereenvoudig woorde, sê byvoorbeeld "Fant" vir "olifant". Dit is normaal dat 'n kind op hierdie ouderdom nie alles duidelik praat nie.

Ouers moet bekommerd wees as die kind twee of meer jaar oud is, maar amper nie praat nie?

Dit is belangrik dat die kind goeie oogkontak het met wie ook al met hulle praat. Hierdie oogkontak word driehoekig genoem, want dit verbind die kind se ego, die persoon wat praat en die voorwerp. Oogkontak vorm die basis vir die verstaan ​​van taal. ’n Voorbeeld: ’n Kind hoor ’n frase of ’n versoek van die ma soos “Kry die vurk!». Dit kyk na die vurk, dan dwaal sy oë na ma om te kyk hoe sy dit gesê het en of sy dit dalk weer presies dieselfde sê. Oogkontak en taalbegrip is dus belangrike kriteria vir suksesvolle taalontwikkeling.

Kan kinders taal inhaal?

Daar is kinders wat nie hul eerste woorde spreek voordat hulle twee of twee en 'n half jaar oud is nie. Hierdie kinders word in twee groepe verdeel: laatbloeiers en laatpraters. Die laatbloeiers haal self in en ontwikkel daarna normaal. Die laatpraters, daarenteen, haal nie self die taal in nie. Jy het spraakterapie nodig om die taalontwikkelingsversteuring te oorkom. Indien ouers onseker is aan watter van die twee groepe hul kind behoort, moet hulle 'n spraakterapeut kontak.

Hoe kan spraakterapie help?

Na 'n spraakterapie-uitklaring word eers saam met die ouers 'n besluit oor terapie geneem. Met voorskoolse kinders maak dit in baie gevalle sin om die terapie twee keer per week uit te voer. Die spraakterapeut begin die terapie op die kind se ontwikkelingsvlak. Byvoorbeeld, as 'n kind nog nie oogkontak gemaak het nie, sal die spraakterapeut oogkontak in die speletjie inisieer. Sy gee ook raad aan ouers oor hoe hulle hul kind kan ondersteun om in die alledaagse lewe te leer praat.

Meisies leer vinniger praat as seuns?

Leeswenk!

  • Wanneer die iPad 'n kommunikasie-instrument word

Meer seuns word deur taal- en kommunikasieafwykings geraak. Ons is nie bewus van enige navorsing oor of meisies vinniger as seuns leer praat nie.

Moet ouers aanmoedig om te leer praat?

Ja, deur in die alledaagse lewe baie met die kind te praat! Ouers kan praat oor dinge wat pas gebeur het of verby is. Dit help om die kinders by alledaagse aktiwiteite en geleenthede te betrek. Dit is belangrik dat ouers op 'n baie vroeë ouderdom na prenteboeke kyk of prenteboeke vertel met hul kinders.

Hoekom is prenteboeke nuttig?

Wanneer prenteboeke vertel word, bied ouers taal aan en assosieer dit met beelde. Die ouers is hier 'n goeie taalmodel. Ouers moet nie net “Wat is dit nie?»Vra, maar bespreek ook wat in die boek gebeur. "Waar is die beer?»« Sal jy die rooi bal kry??"," O kyk, die ballon vlieg net weg. O liewe! Dink jy hulle sal hom later weer kry??“Só kan die kind hul eie idees ontwikkel en probeer om dit met taal uit te druk. Versli en sang ondersteun ook taalontwikkeling.

In watter gevalle moet ouers die pediater kontak?

As kinders rondom die ouderdom van twee nie tweewoordsinne praat nie, baie min woorde beskikbaar het of taal swak verstaan, is 'n spraakterapie-uitklaring beslis nodig. Die pediater kan adresse verskaf. In baie kantons kan ouers ook direk 'n spraakterapeut kontak. Op die webwerf www.logopedie.Daar is adresse en kontakbesonderhede.

Sylvia Bieri is sedert 2013 in die direksie en is sedert 2018 visepresident van die Duitssprekende Switserse Vereniging van Spraakterapeute (DLV). Sy werk as 'n spraakterapeut in die kanton Schwyz. Die spraakterapeute daar is verantwoordelik vir kinders van 0 tot 19 jaar oud.

Verdere inligting en 'n strooibiljet kan hier gevind word: www.logopedie.ch / kleuters

Laat Jou Kommentaar

Please enter your comment!
Please enter your name here