Vaderskap toets in Switserland: wat jy moet weet

Van Sigrid Schulze

Daar is geen ooreenkomste in voorkoms of karakter nie. Miskien is daar geen herinnering aan seksuele omgang ten tye van bevrugting nie. "Is hierdie kind regtig my kind??“Twyfel kom steeds op.

Die gevoel om dalk ongeregverdigde onderhoud te moet betaal of dat die ma 'n koekoekkind gedruk het, kan kwellend wees. ’n Vaderskaptoets, ’n DNS-toets, verskaf duidelikheid. Maar hoe werk dit, wat moet oorweeg word en hoeveel kos dit eintlik? Ons verduidelik.

Die tien belangrikste vrae oor die vaderskaptoets in Switserland

 • Wanneer en hoekom word 'n vaderskapstoets uitgevoer?
 • Wie moet instem tot die vaderskaptoets??
 • Hoe oud moet die kind na die geboorte op die vaderskapstoets wees?
 • Wat is die wet van verjaring??
 • Waar is die beste plek om die vaderskaptoets af te lê??
 • Hoe werk die vaderskapstoets en wat is nodig?
 • Hoe lank moet jy wag vir die uitslag van die vaderskaptoets??
 • Hoekom is die vaderskapstoets net 99,9 persent seker??
 • Hoeveel kos 'n vaderskaptoets in Switserland?
 • Wat is die werklike prys van die vaderskapstoets?

1 Wanneer en hoekom word 'n vaderskaptoets uitgevoer?

“In private ontledings is die redes hiervoor onbekend aan ons. In die geval van vaderskapontledings wat deur 'n hof gelas is, is die fokus op onderhoudsbetalings,” verduidelik Naseem Malik, hoof van forensiese genetika by die Instituut vir Geregtelike Geneeskunde by die Aarau Cantonal Hospital.

Dikwels is dit nie net die vermeende pa wat sekuriteit wil hê nie. Maar die kind wil dalk ook seker wees van sy afkoms. "Enigiemand kan 'n vaderskaptoets begin vanaf die ouderdom van meerderjarigheid, insluitend 'n kind," sê Naseem Malik. “Dit is egter baie selde die geval. Dit het nog nooit met ons gebeur nie.»

2 Wie moet instem tot die vaderskaptoets??

by geregtelike bevele alle betrokke partye is verplig om deel te neem. Dit is anders met private bestellings. Hulle benodig die ma se goedkeuring.

Die agtergrond hiervan is dat in Switserland 'n genetiese ontleding om 'n verwantskap te bepaal slegs uitgevoer mag word indien dit in die belang van die betrokke kind is. Die vermeende pa wat sy vaderskap bevraagteken, tree in sy eie belang op.

Daarom kan hy nie teken nie. Aangesien moederskap nie bevraagteken word nie, moet die kindermoeder besluit of 'n DNS-toets uitgevoer moet word om vaderskap te bepaal. Wanneer die ma afwesig is, het die kind iemand nodig om die kind se belange te verteenwoordig.

Om 'n vaderskaptoets anoniem uit te voer sonder die toestemming of toestemming van ander is dus nie moontlik nie. Dit kan nie uitgevoer word teen die wil van die moeder of die vader nie - tensy dit deur 'n hof gelas word.

3 Hoe oud moet die kind na die geboorte op die vaderskaptoets wees?

Daar is geen minimum ouderdom om die toets af te lê nie. Omdat die mondslymvlies, waaruit smere in die DNS-toets geneem word, van meet af aan die genetiese materiaal bevat. 'n Vaderskaptoets kan dus onmiddellik na die geboorte uitgevoer word.

Daar is selfs die opsie van prenatale monsterneming. Naseem Malik: “'n Voorvereiste is egter gedokumenteerde genetiese berading wat deur die dokter georganiseer is.»

Die basis vir hierdie bepaling is artikel 34 "Verklaring van ouerskap buite 'n amptelike prosedure" van die Federale Wet op Genetiese Studies in Mense. Hy maak voorsiening vir 'n gedetailleerde konsultasie waarin onder meer die risiko's van die ingryping bespreek word.

4 Wat is die verjaringswet??

Enigiemand wat 'n vaderskapsaksie wil aanhangig maak, moet die wet van verjaring nakom. Die eis moet in elk geval binne vyf jaar na die kind se erkenning by die hof ingedien word. Indien die kind vaderskap wil betwis, moet die kind die aksie instel nie later nie as een jaar na die bereiking van die meerderjarige ouderdom.

5 Waar is die beste plek om die vaderskaptoets af te lê?

Slegs sekere laboratoriums word toegelaat om ouerskapondersoeke uit te voer wat wettiglik in Switserland erken word - dit is institute vir forensiese medisyne en federaal erkende laboratoriums. In Duitsland en Holland is die toetse goedkoper en soms moontlik sonder die ma se toestemming.

"Maar om monsters te neem en die DNS-toets uit te voer sonder die toestemming van die betrokkenes is onwettig," het die Instituut vir Geregtelike Geneeskunde by Aarau Cantonal Hospital gesê. Aanlyn vaderskaptoetse en klandestiene vaderskaptoetse in die hof is nie aanvaarbare bewyse nie.

Leeswenk!

 • Eensame pa's: Wanneer die kinders ver is na die skeiding

6 Hoe werk die vaderskaptoets en wat is nodig?

As jy 'n vaderskapstoets wil laat doen, moet jy 'n toepaslike instituut kontak. Advies word gewoonlik telefonies gegee. Sodra die bestelling geplaas is, word 'n afspraak gemaak, aangesien monsters nie by die huis geneem kan word nie.

Die Federale Wet op Genetiese Ondersoeke in Mense bepaal dat monsters geneem moet word met 'n identiteitskontrole by die laboratorium of dokter se kantoor.

Op die terrein kontroleer die instituut eers die identiteit aan die hand van identifikasiedokumente. Dit is dus belangrik om 'n geldige amptelike ID saam te bring om monsters te neem. Met behulp van watte deppers word dan twee deppers van die binnekant van die wang geneem. Naseem Malik: “Dit neem omtrent tien minute per persoon.»

Laboratoriumtegnici onttrek die DNA uit die smere en versterk die streke van belang. Dan word die DNA-eienskappe in die vorm van getalle ontleed. Die kombinasie van hierdie DNS-eienskappe lei tot die sogenaamde DNS-profiel.

Indien die DNS-profiele met mekaar vergelyk word, moet die DNS-eienskappe van die kind aan óf die ma óf die vader toegeken kan word. As dit nie die geval is nie, kan die pseudo-vader nie die vervaardiger wees nie.

Die DNA-eienskappe van die kind is saamgestel uit die DNA-eienskappe van die ouers (een elk word geërf). Byvoorbeeld, die vader het eienskappe 15.18 en die moeder 14.17 in een DNS-streek. Die kind het eienskappe 14.15. Dit beteken dat die kind kenmerk 15 van die vader geërf het en kenmerk 14 van die moeder. Dit word tans in 23 streke van DNS getoets.

7 Hoe lank moet jy wag vir die uitslag van die vaderskaptoets?

Dit neem ongeveer een tot twee weke om die resultaat te kry. “Volgens vandag se regulasie is daar ’n waarskynlikheid van meer as 99,9 persent dat vaderskap prakties in ’n trio-saak bewys is,” verduidelik Naseem Malik.

8 Waarom is die vaderskaptoets net 99,9 persent seker??

Net soos daar geen honderd persent sekerheid van positiewe vaderskap is nie, is daar ook geen honderd persent negatiewe vaderskap nie. Dit is om die rede dat slegs geselekteerde streke ondersoek word en nie die hele genoom nie.

9 Hoeveel kos 'n vaderskaptoets in Switserland?

By die Instituut vir Geregtelike Geneeskunde by die Aarau Cantonal Hospitaal kos 'n vaderskaptoets met deskundige verslae, insluitend genetiese materiaal van ma, pa en kind 1090.80 frank BTW ingesluit.

’n Toets is goedkoper as net die genetiese materiaal van die pa en die kind vergelyk word. Die ma se genetiese samestelling kan ook later ingesluit word.

“Dit word egter sterk aanbeveel om die ma te betrek, indien dit beskikbaar is. Andersins kan sogenaamde uitsluitingskonstellasies nie sigbaar wees nie. Op die einde van die dag sal 'n opvolgontleding duurder wees vir die betrokke mense ”, lig die Instituut vir Geregtelike Geneeskunde by die Aarau Kantonale Hospitaal in.

10 Wat is die werklike prys van die vaderskapstoets?

Die werklike prys van 'n DNS-toets is egter hoër. Dit is waar dat die vader seker is of hy die biologiese vader van die kind is of nie. Maar as dit nie is nie, verbreek dit dikwels die band tussen die man en die kind.

Sowat een tot twee kinders uit 100 is koekoekkinders, soos 'n studie deur die KU Leuven in België toon. Soms vertel diegene wat geraak word van hul motiewe om die monster te neem. “Maar as ’n reël kry ons bitter min van die persoonlike lot agter die toetse,” sê Naseem Malik.

Laat Jou Kommentaar

Please enter your comment!
Please enter your name here