Rudolf Steiner Skool: 'n Kykie agter oop deure

Deur Naomi Stocker

“Slegte tonge beweer dat die Steinerschulen reeds met hul argitektuur wys dat hulle is ‚het 'n hoekie af ‘», sê die onderwyser Torsten Steen op ons toer, effens ironies oor die wydverspreide skeptisisme jeens die skoolmodel.

Rudolf Steiner-skole is bekend daarvoor dat hulle nie regte hoeke het nie. ’n Stilistiese kenmerk van Steiner se argitektuur is geronde, organiese vorms. Die bou van 'n skool behels die volgende opvoedkundige sleutelvrae: Wat het die klas nodig vir 'n lokaal en wat is goed vir die studente? Omdat die kamers ook 'n opvoedkundige hulpmiddel is en 'n dinamiese en ondersteunende effek moet hê.

Wat reeds in die argitektuur gesien kan word, is kenmerkend van Rudolf Steiner se hele pedagogie: die fokus is op die kind en word van meet af aan as 'n onafhanklike en individuele wese beskou. Pedagogiek het ten doel om die kind as 'n hele mens op te lei en, benewens die bevordering van kognitiewe vaardighede, bowenal, kreatiwiteit en sosiale vaardighede.

Dit is hoekom die Rudolf Steiner-skole nie net algemene vakke soos wiskunde, Duits en geskiedenis onderrig nie, maar ook kuns- en handvaardighede oordra. In die laer klasse is dit hoofsaaklik gimnastiek, handwerk, skilder, teken, sang, teater en euritmie. In die boonste trappe is daar ook kunsvlytvakke soos skrynwerk, smidwerk, klipkerfwerk, tuinbou en beeldhouwerk. Daarbenewens leer alle studente vanaf die eerste graad Engels en Frans.

Rudolf Steiner en sy antroposofie

Rudolf Steiner

 • 1861-1925
 • Filosoof, natuurwetenskaplike en Goethe-navorser
 • Hy het antroposofie ontwikkel as die basis van Waldorf-onderwys.
 • Antroposofie is 'n geestelike wêreldbeskouing, waarvolgens elke mens sy individuele pad van kennis moet inslaan.
 • Steiner het later skole gestig op grond van sy pedagogiese benadering.

Hervormingspedagogie het ten doel om die vorige skole en onderriginhoud te hervorm. In die laat 19de. In die 19de eeu het Rudolf Steiner 'n pedagogie ontwikkel wat die basis vorm van antroposofie en die beginsels van antroposofiese onderwys. Die sogenaamde "bosdorpie-pedagogie" het gehandel oor die verskillende stadiums van menslike ontwikkeling en die ontwikkeling na vrye selfbeskikking.

Die onderwyser se taak is om hierdie pad te ondersteun en die kind aan te moedig in sy of haar individuele ontwikkeling. Die term Walddorf kom van die eerste skool wat Steiner in 1919 vir die kinders van die werkers by die Waldorf-Astoria sigaretfabriek in Stuttgart gestig het. In Duitsland staan ​​Steiner se opvoedkundige instellings steeds bekend as Waldord-skole en -kleuterskole.

Onderrig vind plaas in sogenaamde tydperke om die vak soveel as moontlik te kan verdiep. Dit beteken dat 'n klas 'n onderwerp vir drie tot vier weke dek en dit vanuit verskillende hoeke ondersoek. Die artistieke vakke loop egter deurlopend. Hierdie klem op die artistieke beteken nie dat ’n mens sommer twee keer soveel trek as in die staatskole nie, korrigeer Bruno Vanoni, oud-leerlingpa en lid van die direksie.

Die materiaal word eerder ook vanuit 'n artistieke oogpunt in die werklike onderrig benader. Dit gaan alles oor persoonlike ervaring en eksperimentering. Daarom het die klasse ook talle projekte soos teater, internskappe of bosdae. In die graad vier het die leerlinge byvoorbeeld 'n boerejaar waartydens hulle, benewens gereelde lesse, graan plant, oes en verwerk en aan die einde die tuisgebakte brood in die hande hou.

Die kuns van onderrig

Die toetrede tot die skoollewe begin op die ouderdom van sewe op 'n sagte en speelse manier. Met verse, gesegdes en bewegings word die kinders bekendgestel aan die wêreld van syfers en letters. Elkeen kan teen sy eie pas leer en hoef nie in die eerste jaar van skool 'n sekere vlak te bereik nie. Dit word baie waardeer deur studente en ouers. “Almal leer vir hulself hier en kry ook erkenning vir hulself en nie primêr vir hul prestasie nie,” verduidelik een studentepa.

Die onderwyser behoort 'n begeleidende, stimulerende en ondersteunende rol in hierdie individuele leerproses te neem en op elke individuele kind te reageer. Soos Rudolf Steiner, verstaan ​​die onderwysers by die Steiner-skole onderrig as 'n kuns. “Vir my is die skoolmateriaal soos modelklei wat jy vir elke klas moet vorm en opnuut moet voorberei,” verduidelik Christoph Lauber, voormalige Steiner-onderwyser en kuratiewe opvoeder. “Jy moet saam met die studente werk om 'n manier te vind waarop die individu so vrugbaar moontlik kan ontwikkel. Vir my is dit die ware kuns van onderrig,” voeg my kollega Torsten Steen by.

Die Akademie vir Antroposofiese Onderwys, kortweg AfaP, in Dornach, bied verskeie opleidingskursusse aan vir voornemende onderwysers by die Rudolf Steiner-skole. Jy kan kies tussen voltydse, praktiese en professionele opleiding. Die AfaP-diploma gee jou die reg om as onderwyser by Rudolf Steiner-skole wêreldwyd te werk.

Kritiek op die Steiner-skole

 • Gedeeltelik kontroversiële leringe
 • Twyfelagtige morele waardes: Verbod op gedrukte klere
 • Inbreuk op die privaatheid van gesinne: huisbesoeke en vrae oor media- en TV-gebruik
 • Rassisme aantygings
 • Sielkundige stres by alumni
 • Te veel krag van die onderwysers deur die vrye ontwerp van die lesse

Lees meer oor die kritiek hier.

Bestudeer vir jouself eerder as vir grade

So verskillend en persoonlik as wat die onderwyser die materiaal oordra, evalueer sy elke individuele kind. Want sodat elke student teen hul eie tempo kan leer, is daar geen druk om te presteer nie en geen grade in die laer grade nie. In plaas daarvan word individuele getuigskrifte geskryf, waarin die sterkpunte, swakpunte en vordering van elke kind bespreek word.

Leeswenk!

 • Leer uit die kop: beter as sy reputasie

“Jy moet ook die swakkes optel en hulle lei na waar hulle hul kanse kan kry – die graad” onbevredigend ‘is nie baie nuttig nie”, verduidelik Torsten Steen. Selfs studente en ouers vind sulke gedetailleerde verslae baie meer insiggewend as 'n blote aantekening. “Dit is hoe jy kan sien dat die onderwyser met jou besig is en persoonlike verwikkelinge opmerk,” sê die 17-jarige student Matteo.

Maar dit werk nie heeltemal sonder grade nie: sodat die leerlinge dan kan voortgaan, moet die Rudolf Steiner-skole ook aanpas. Gereelde skoolopleiding duur twaalf in plaas van nege skooljare. In teenstelling met die staatskole, word geen keuring tot die einde gemaak nie. Eers in hul laaste jare van skool besluit die studente op hul toekomspad.

Daarom is hier duidelike grade van die tiende graad af. Met die toepaslike grade is dit dan moontlik om oor te skakel na 'n staatsgrammatikaskool, toelating tot 'n hoër tegniese kollege of universiteit van toegepaste wetenskappe of 'n vakleerlingskap in die kanton Bern te begin sonder om 'n eksamen af ​​te lê. Die presiese regulasies in Switserland verskil egter van kanton tot kanton. Vir die leerlinge is die oorgang na grade egter nie 'n probleem nie, sê graad twaalfde Thomas, almal het immers punte verwag en wil weet waar hulle staan.

Die studente is nie bang vir die druk in die professionele wêreld of op hoërskool nie. “Ná twaalf jaar se skool is jy beslis voorbereid, en almal moet baie werk as hulle iewers wil begin,” sê Matteo.

Boonop is dit nie so dat die studente niks sonder druk sou bereik nie, beklemtoon raadslid Bruno Vanoni. Artistieke vakke soos euritmie of klipkerfwerk is uiteindelik ook uitdagend en die talle projekte verg ook spesiale prestasies.

Wat is euritmie?

Euritmie is 'n antroposofiese bewegingskuns wat 'n gereelde vak by Rudolf Steiner-skole is. “Euritmie is die implementering van taal en musiek in ’n beweging,” verduidelik Christoph Lauber. Dit is 'n sekere soort beweging na musiek wat deur Rudolf Steiner self ontwikkel is. Met euritmie moet die leerlinge leer om gevoelens in bewegings uit te druk.

Die studente het nie betrokke geraak as gevolg van die grade nie, maar vir hulself of omdat hulle entoesiasties is oor iets. Hierdie hoë vlak van toewyding en motivering kenmerk ook die skoolverlaters in hul latere professionele lewe. Volgens die werkgroep van die Rudolf Steiner-skole in Switserland en Lichtenstein, neem ongeveer die helfte van alle gegradueerdes van die Steiner-skole later 'n sosiale of hulpverlenende beroep aan.

Die pedagogie self wil egter geensins die studente se beroepskeuses beïnvloed nie. Jou doel is dat almal vry en individueel kan ontwikkel en leef. “Ek wil graag die student versterk in sy ontwikkeling sodat hy homself ongehinderd kan verwesenlik,” sê Christoph Lauber en verduidelik sy motivering.

En hoe sien die studente dit? Steiner se leerstellings word nie in die klaskamer self oorgedra nie, aangesien die kinders nie na antroposofie gedruk moet word nie. Daarom is die studente wat ondervra is onbewus van die pedagogiese oorwegings agter hul lesse. Maar hulle hou daarvan en waardeer die artistieke ondersteuning sowel as die behoud van hul individualiteit. Op die vraag of hulle hul kinders self na Steinerschule wil stuur, het almal ja geantwoord – of hulle sal dit ten minste oorweeg.

Daar is talle instellings deur Rudolf Steiner in Zürich. Bekende skole is byvoorbeeld die Rudolf Steiner Skool Zürich en die Atelierschule Zurich. 'n Lys van alle Rudolf Steiner-instellings in Switserland kan hier gevind word.

Laat Jou Kommentaar

Please enter your comment!
Please enter your name here