Kraambeskerming: jou regte in Switserland

Deur Angela Zimmerling

Die noodsaaklikhede in kort:

 • Swanger vroue word toegelaat om 'n maksimum van nege uur per dag te werk. Meer inligting oor werksure as 'n swanger vrou.
 • Swanger vroue wat nie kan werk nie, word toegelaat om vir 'n sekere tydperk by die huis te bly. Indien jy vir twee maande of langer afwesig is, kan die werkgewer jou vakansie verkort.
 • Vroue wat borsvoed is geregtig op borsvoedingspouses gedurende werksure. Hier kan jy uitvind hoe sulke pouses gereguleer word.
 • Tydens kraamverlof ontvang moeders steeds 80 persent van hul lone onder sekere voorwaardes.

Die werkgewer mag nie swanger vroue en moeders met 'n kind tot die ouderdom van 16 weke na die einde van die proeftydperk ontslaan nie. Dit geld slegs as jy 'n oop dienskontrak het. Swanger vroue en jong moeders, aan die ander kant, kan hul diens te eniger tyd beëindig. U moet egter die sperdatums nakom.

Deel van kraambeskerming in Switserland is dat 'n vrou nie as gevolg van swangerskap benadeel moet word nie. Om nie 'n vrou aan te stel omdat sy swanger kan raak nie, is diskriminerend en verbode. Jy moet die vrae beantwoord "Wil jy graag kinders hê??"Of" Is jy swanger?"Moenie antwoord nie.

As jy egter met giftige stowwe wil werk of ander werk wil doen wat jou en die gesondheid van jou ongebore kind kan benadeel, is dit belangrik om eerlik met die werkgewer te wees. Sodoende kan hy betyds beskermingsmaatreëls tref of jou van gevaarlike werk bevry.

Kraamverlof: jou regte by die werk tydens swangerskap

werksure

As 'n swanger vrou kan jy 'n maksimum van nege uur per dag werk. Die Wet op Kraambeskerming bepaal dat verwagtende moeders nie gedwing kan word om te werk sonder hul toestemming nie. 'n Ordonnansie op die arbeidswet bepaal ook: «Swanger vroue en sogende moeders moet onder geskikte omstandighede kan lê en rus.“Jy kan dit byvoorbeeld op ’n gemaklike ligstoel in ’n ontspanningskamer doen.

Swanger vroue wat normaalweg tussen 20:00 en 06:00 werk, kan hul werkgewer vra om gedurende die dag te werk. Vanaf die agtste maand van swangerskap mag swanger vroue nie meer tussen 20:00 en 06:00 werk nie. Sy moet 'n plaasvervangerwerk per dag deur die werkgewer aangebied word. As dit nie moontlik is nie, hoef sy nie nagwerk te doen nie en is sy geregtig op 80 persent van die loon.

Gevaarlike of moeisame werk

Kraambeskerming beteken dat jou gesondheid tydens swangerskap deur arbeidswetgewing beskerm word. Verwagtende moeders word byvoorbeeld nie toegelaat om gevaarlike en moeisame werk te doen as dit hul gesondheid en dié van die ongebore kind kan beïnvloed nie. 'n Spesialis moet dit deur 'n risiko-evaluering nagaan. Dit kan die volgende moeilike of gevaarlike werk wees:

 • Beweeg swaar vragte met die hand. Dra gereeld bokse lêers wat meer as vyf kilogram weeg - swanger vroue hoef dit nie meer te doen vanaf die ouderdom van sewe nie.
 • Bewegings wat vinnig tot moegheid lei. Daar kan nie van 'n swanger vrou verwag word om aanhoudend te hurk nie. Vroue, wat meestal staande werk, is wetlik geregtig op 'n daaglikse rusperiode van twaalf uur vanaf die vierde maand. Jy kan ook 'n breek van tien minute neem na elke ander uur. Ná die sesde maand mag hulle net vier uur per dag staande werk. Vir die res van die werksure moet hulle alternatiewe werk aangebied word, byvoorbeeld terwyl hulle sit. Werk waarin die vrou aan skokke en vibrasies blootgestel word, is ook nie van haar te verwag nie.
 • Werk in koue temperature onder –5 ° C, in hitte bo 28 ° C en nat.
 • Werk waarin die werkers aan skadelike stowwe, bestraling of geraas blootgestel word.
 • Werk in 'n skofstelsel wat baie spanning op die liggaam plaas. Jy mag nie meer as drie nagskofte in 'n ry werk nie.

Sover moontlik moet die werkgewer gelykwaardige plaasvervangerwerk vir swanger vroue voorstel of beskermende maatreëls tref in die geval van onredelike werk. As dit nie haalbaar is nie, het die swanger vrou die reg om by die huis te bly en tot 80 persent van haar loon.

ongeskiktheid vir werk

Kraambeskerming in Switserland bepaal dat verwagtende moeders by die huis kan bly of huis toe kan gaan as hulle hul werkgewer laat weet. As 'n swanger vrou langer as twee maande van die werk wegbly, kan die werkgewer haar vakansie verkort.

Leeswenk!

 • Kraamverlof en ouerskapverlof: Switserland is agter

Die vrou het geen reg op haar loon vir die tyd wat sy nie werk nie. Sy kry dit net as sy siek is en kan bewys lewer van ’n doktersertifikaat. “Soos in die geval van siekte of ’n ongeluk, moet die werkgewer vir ’n beperkte tydperk aan ’n swanger werknemer haar loon betaal as sy weens haar swangerskap nie werk toe gaan nie,” skryf die Staatsekretariaat vir Ekonomiese Sake.

Slegs as die vrou weens gesondheidsredes nie kan werk nie, hetsy weens griep of swangerskapklagtes, kan sy voordele eis. As 'n reël is jy geregtig op volgehoue ​​betaling van lone vir drie weke in die eerste jaar van diens. As jy vir 'n langer tydperk in diens is, sal die tyd langer wees.

Die loon word slegs betaal indien die swanger vrou op 'n permanente basis in diens is en vir ten minste drie maande gewerk het of 'n kennistydperk van drie maande ooreengekom is. Andersins moet 'n vastetermynkontrak 'n termyn van minstens drie maande hê sodat die swanger vrou se loon betaal kan word.

Kraambeskerming: jou regte na die geboorte

’n Ma mag nie werk tot agt weke ná die geboorte van haar kind nie. Jy mag nie tydens kraamverlof in Switserland werk nie. Van die negende tot die 16de. Week kan jy net werk met jou toestemming. Soortgelyk aan swangerskap, tot die ouderdom van 16 het hulle. Week na die geboorte, die reg om afstand te doen van nagwerk en om werk van gelyke waarde gedurende die dag aan te vra.

Kraamverlof is sedert Julie 2005 nuut. Dit beteken dat jy 14 weke na die geboorte van jou kind by die huis kan bly en geregtig is op kraamtoelae van 80 persent van jou loon, tot 'n maksimum van CHF 196 per dag.

Kraamverlof moet in een slag geneem word. Die voorvereiste vir vakansie is dat jy vir nege maande voor die geboorte by die AHV verseker was en dat jy ten minste vyf maande voor die geboorte gewerk het.

Borsvoeding in die werkplek

Spesiale kraamverlof is van toepassing op vroue wat borsvoed. Jy mag slegs 'n maksimum van nege uur per dag werk. Soos tydens swangerskap, kan moeders versoek dat hulle nie moeilike of gevaarlike werk hoef te doen nie. Hulle moet vervangingswerk aangebied word of hulle is geregtig op 80 persent van jou lone. Vroue wat borsvoed word ook toegelaat om te lê en rus.
Jou werkgewer moet jou tyd gee om te borsvoed. Tot jou baba se eerste verjaardag tel die tyd wat jy jou kind borsvoed of terwyl jy melk uitdruk as werktyd. Met 'n daaglikse werkstyd van tot vier uur, word ten minste 30 minute se borsvoedingstyd as betaalde werktyd gereken, met meer as vier uur 60 minute, met meer as sewe uur ten minste 90 minute.

Verdere inligting oor kraambeskerming in Switserland

 • Oor die onderwerp van moederskap, die werknemerssambreelorganisasie “Travail.Suisse »belangrike inligting by www.info moederskap.ch verwerk.
 • Laai die inligtingsbrosjure “Moederskap – Beskerming van Vroue Werknemers” af by die Staatsekretariaat vir Ekonomiese Sake by www.seco.admin.hfst

Laat Jou Kommentaar

Please enter your comment!
Please enter your name here