Surrogaatskap: Laaste uitweg op wetlik-onveilige grond

Van Sigrid Schulze

Ek ly aan MRKH (Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser)-sindroom en het 'n vertraagde baarmoeder, en daarom kan ek ongelukkig nie swanger raak nie», het 'n leser in die swangerskapforum-forum van Family Life geskryf na aanleiding van ander ma's se ervarings Om surrogaatmoeders te vra. As, soos in hierdie geval, dit nie moontlik is om 'n kind te dra om jouself te termyn nie, kan surrogaatmoederskap die uitweg wees. Dit is egter onwettig in Switserland.

'n Surrogaatmoeder is 'n vrou wat gereed is om 'n kind deur middel van 'n voortplantingsproses te verwek, dit tot termyn te dra en dit na die geboorte op 'n permanente basis aan derde partye oor te laat.»Dit is wat dit in die Wet op Reproduktiewe Medisyne (1. Hoofstuk / Artikel 2).

Nie toegelaat in Switserland nie

"Alle soorte surrogaatskap is ontoelaatbaar", volgens die Federale Grondwet (Art. 119 para. 2 Bestel. d BV). Die Federale Wet op Medies Ondersteunde Voortplanting (FMedG) onderstreep hierdie verbod in artikel 31. En volgens artikel 252 van die Switserse Burgerlike Wetboek is die moeder van 'n kind die vrou wat die kind gebaar het.

Honderde moeders omseil die surrogaatmoederverbod

Vir sommige paartjies blyk die omseiling van die verbod op surrogaatskap die laaste uitweg te wees om hul begeerte om kinders te hê, te vervul. Dit word moontlik gemaak deur surrogaatmoeder-agentskappe in lande waar surrogaatskap toegelaat word. Hulle sluit 'n baie uitgebreide kontrak met een van hierdie surrogaatmoeder-agentskappe. Regsbystand van 'n prokureur is noodsaaklik. Sodra die kontrak gesluit is, is die doel om die moeder se eierselle of 'n eierskenking te bemes - met die maat se sperm of met 'n anonieme spermskenking. Die bevrugte eierselle van die surrogaatmoeder word in die buiteland as deel van in vitro-bevrugting gebruik. Daar is geen presiese syfers van hoeveel paartjies in Switserland tot dusver op hierdie manier gegaan het nie. "Volgens 'n verslag van die Federale Raad is die owerhede bewus van ongeveer tien gevalle, kenners neem honderde paartjies aan," berig die Tagesanzeiger. Volgens skattings deur Christian De Geyter, die hoofgeneesheer vir voortplantingsgeneeskunde by die Basel Universiteitshospitaal, vervul tot 20 paartjies per jaar hul begeerte om kinders te hê met die hulp van 'n surrogaatma.

Leeswenk!

  • Aanneming: Die moeite werd om te weet oor vereistes en prosedure

Die finansiële aspek

Om jou begeerte om kinders te hê met die hulp van ’n surrogaatma te verwesenlik, kos baie geld. “Dit is baie duur,” het Christian De Geyter die Switserse radio- en televisie-SRF gesê. Surrogaatskap kos gemiddeld tussen 50.000 en 100.000 frank - sonder enige regskoste vir die erkenning van die kind. Die Tagesanzeiger het fluktuerende pryse gerapporteer. “In Indië moet paartjies ongeveer 23 wees.000 frank, in die Oekraïne 36.000 en 50 in die VSA.000 tot 120.000 frank.»

Eties moeilik

Surrogaatmoederskap het 'n slegte smaak. Omdat vroue dikwels instem om uit armoede surrogaatmoeders te word. Surrogaatskap is groot besigheid. “In Indië, volgens die nasionale bedryfsvereniging, genereer surrogaatmoederskap elke jaar meer as twee miljard frank. Surrogaatmoederskap is ook wettig in die Oekraïne, Georgië en 18 Amerikaanse state,” het die Tagesanzeiger berig. Een praat van «reproduktiewe toerisme». In ruil daarvoor loop surrogaatmoeders ernstige gesondheidsrisiko's. "Hormoonstimulasie kan fisies en geestelik baie stresvol wees en tot 'n oorstimulasiesindroom lei," wys die Federale Sentrum vir Gesondheidsopvoeding (BzgA) uit. “Die prosedure vir eierherwinning behels die risiko van narkose en trombose. Daar is ook die risiko van weefselskade.»

Switserland in 'n verknorsing

Paartjies wat hul begeerte om kinders te hê met die hulp van 'n surrogaatma wil vervul, bevind hulself op baie moeilike regsgronde. Want in byna alle lande word die surrogaatmoeders aanvanklik as die wettige moeders van die kinders beskou. Soms wil hulle nie ooreenkomste nakom wat voor die geboorte en na die geboorte gemaak is nie omdat hulle 'n emosionele band met die kind ontwikkel het. Boonop is dit onduidelik of Switserland kinders oor die algemeen erken as die kinders van die voorgenome ouers – of nie. Kinderregte spreek ten gunste van erkenning. Die feit dat Switserland nie mense wil beloon wat die Switserse verbod op surrogaatskap met die hulp van die buiteland omseil nie, spreek teen erkenning. Voornemende ouers is dus in 'n regsonsekere situasie wat howe telkens weer moet hanteer.

Aanneming as 'n uitweg

"As dit blyk dat 'n kind vir 'n surrogaatma in die buiteland gebore is, weier die Switserse owerhede gewoonlik die paartjies toegang tot Switserland en wettige erkenning van ouerskap," verduidelik Switserse Radio en Televisie (SRF). Dié het dan die status van pleegouers – die kind ontvang ondersteuning.“As die pa die genetiese vader is, kan hy die kinderverhouding opklaar deur vaderskap te erken. Sonder 'n genetiese skakel met die kind, is al wat vir die vader oorbly aanneming. Die ma moet die kind ook aanneem – as stiefkind – al is sy die genetiese ma. Dit is veral moeilik vir paartjies van dieselfde geslag. Volgens artikel 28 van die Vennootskapswet word hulle verbied om stiefkinders aan te neem en aan te neem.

Regsituasie in ander lande

Die meeste ander Europese lande verbied ook surrogaatmoederskap. “Sommige laat hulle toe onder sekere, beperkende voorwaardes (byvoorbeeld Nederland of Groot-Brittanje) en laat nie-kommersiële, altruïstiese surrogaatskap toe,” verduidelik die Switserse Bevoegdheidsentrum vir Menseregte (SKMR). “In sommige lande word dit geduld sonder 'n ooreenstemmende regulasie (byvoorbeeld België of Pole) en in ander lande (byvoorbeeld Rusland of Oekraïne) word dit wettiglik deur werklike surrogaatmaatskappye bedryf.“Kommersiële surrogaatmoederskap word uitdruklik in verskeie lidlande van die VSA toegelaat.

sien in die toekoms

Kinderregte is veral belangrik vir die Switserse Komitee vir Menseregte. Dit is van mening dat 'n inmenging in die bestaande gesinslewe tussen die voorgenome ouers en die kind wat deur 'n surrogaatmoeder gebore is, slegs geregverdig moet word met die bedreiging van die kind. Daar is inderdaad aanduidings dat kinders van buitelandse surrogaatmoeders in die toekoms makliker herken sal word. "Die Federale Kantoor vir Burgerlike Status skryf in 'n verslag dat die huidige ontwikkeling nie meer gestop kan word nie," berig die SRF. Daar moet dus aanvaar word dat so 'n baba "in die nie te verre toekoms erken sal word, sonder om deur vaderskaperkenning of aanneming te gaan". Die nasionale etiekkomitee het ook onlangs tot die gevolgtrekking gekom dat surrogaatmoederskap nie fundamenteel laakbaar is vanuit 'n etiese oogpunt nie.

Laat Jou Kommentaar

Please enter your comment!
Please enter your name here