Duidelike reëls, baie vryheid: die model van onderrigonderrig

Van Sigrid Schulze

Die noodsaaklikhede in kort:

  • Leersame opvoeding beteken om vir 'n kind duidelike reëls, waardes en norme te gee, maar ook om hulle baie vryheid te gee sodat hulle hul eie ervarings kan maak. Leer meer.
  • Onderrigonderrig is nie-gewelddadig en doen afstand van verwyte en strawwe.
  • Die model van onderrigopvoeding verskil baie van ander style van opvoeding, soos outoritêre opvoeding. Lees meer.
  • Volgens studies bevorder die ouerskapstyl die selfontwikkeling van kinders.
  • Kinders leer by hul ouers om konflikte konstruktief te hanteer. Leer meer.

Wat beteken "instruksionele onderwys"?

Die betekenis van die onderrigstyl van opvoeding is reeds in die term self vervat. “Leersame opvoeding gaan oor die leiding en begeleiding van die kind,” verduidelik Danica Zurbriggen, hoof van die “Strong Parents – Strong Children”-program by Kinderbeskerming Switserland, in ’n onderhoud. Dit is meer as 'n styl van ouerskap. “Bowenal is dit 'n gesindheid om die kind as 'n gelyke persoon met nuuskierigheid te ontmoet en om die rol as ouers bewustelik en verantwoordelik waar te neem.»Ouers dra duidelike reëls, waardes en norme oor. Hulle lei die kind met respek, vermy beskuldigings en strawwe en neem hul behoeftes in ag.

Wat die ouerskapstyl uitmaak?

Die ouerskapstyl word hoofsaaklik deur vier beginsels gekenmerk:

1 'n Eerste stap in 'n onderrigopvoeding is om na te dink oor die waardes wat ouers aan hul kinders wil oordra. “Ouers moet vroegtydig idees oor hul opvoedingsidees uitruil, byvoorbeeld tydens swangerskap,” raai Danica Zurbriggen aan. In die latere dag-tot-dag kinderopvoedingroetine maak dit sin om op die drie belangrikste waardes en idees van kinderopvoeding te konsentreer. Dit lei ook tot kalmte in die alledaagse gesinslewe: die ouers weet wat vir hulle minder belangrik is en waarop hulle nie hul energie wil fokus nie.

2 Hierdie styl van opvoeding sluit ook die hantering van die eie identiteit in. Die vraag is: Ek ken myself? Dit sluit onder andere die verkenning van jou eie emosionele wêreld in: Hoe hanteer ek sterk gevoelens in myself en ander familielede? Ek ken my woede-knoppies? En waarheen gaan ek met my woede sodat ek dit nie op die ander uithaal nie, bv op die kind?

3 Nog 'n belangrike komponent van onderrigonderrig is om jou eie selfvertroue en selfvertroue te versterk. Omdat ma’s en pa’s wat sterk en selfversekerd voel beter in staat is om hul eie kind te ondersteun en aan te moedig. Dan is dit ook makliker om dit te herken vir wat dit is.

4 Luister en formuleer jou eie behoeftes en begeertes op so 'n manier dat dit duidelik is en nie die kind seermaak nie - dit is hoe die ouers kommunikeer binne die raamwerk van hierdie ouerskapstyl. Want net ’n kind na wie regtig geluister word, kan voel dat hy ten volle verstaan ​​en aanvaar word. Ouers wat waarderend en duidelik met hul kind kommunikeer voorkom dus 'n groot deel van probleme en konflikte in die ouer-kind verhouding.

Kortom: besin oor opvoedkundige doelwitte en waardes, omgaan met eie identiteit, versterking van eie selfvertroue as ouer en neem die behoeftes van die kind ernstig op en raaksien dit - so kan die opvoedingstyl opgesom word.

Hoe verskil dit van die ander style??

Leersame onderwys word nie net van outoritêre kinderopvoeding en anti-outoritêre onderwys onderskei nie, maar ook van die konsep van demokratiese onderwys.

Dit is hoe die ouerskapstyle verskil:

?‍?‍? Die ouers neem verantwoordelikheid vir die onderrigopvoeding. Hulle sluit die kind in by ouderdomsgeskikte besluite en neem daardie besluite wat hulle sal oorweldig as gevolg van hul ontwikkeling. Jy behandel dit gelyk. Alhoewel hulle nie dieselfde besluitnemingsmag as volwassenes het nie, word hulle gehoor en hul behoeftes in ag geneem.

?‍?‍? Die konsep van demokratiese opvoeding, aan die ander kant, bepaal dat elke gesinslid 'n gelyke stem het. Met hierdie opvoeding het ouers nie die verantwoordelikheid nie, want hulle kan deur die kinders uitgestem word. Dit is slegs moontlik met die onderrigonderrig as die ouers instem tot 'n stemming.

?‍?‍? In 'n outoritêre opvoeding werk ouers nie met instruksies nie, maar met instruksies en teregwysing, verbodsbepalings en strawwe. Hulle stel nou grense en baie reëls, voed op met baie dissipline en min warmte. Met hierdie opvoeding het kinders baie minder geleenthede om hulself te beproef en hul eie ervarings op te doen as met die onderrigopvoeding. Vandag weet ons dat kinders wat op 'n outoritêre wyse grootgemaak word, dit moeilik vind om 'n gesonde gevoel van selfvertroue en selfagting op te bou en om hulself as selfdoeltreffend te ervaar.

?‍?‍? Anti-outoritêre opvoeding is die teenoorgestelde van die outoritêre opvoedingstyl. In die 1960's en 1970's is dit hoofsaaklik verstaan ​​as "nie-onderwys". Nóg kinders nóg ouers en versorgers kon egter die besonder groot keusevryheid hanteer volgens die beginsel van “doen wat jy wil”. Vandag word die konsep van "nie-onderwys" as misluk beskou.

Hoe bevorder ouers die kind se selfvertroue??

Leeswenk!

  • Verlaat die magstryd: Kommunikeer op gelyke voet

Begeleidende opvoeding bevorder die kind se basiese vertroue in homself en die wêreld. Om dit te kan doen, moet die kind ervaar dat sy of haar belangrike behoeftes ernstig opgeneem word. Terselfdertyd kan hulle hul eie ervarings hê wat hul selfvertroue 'n hupstoot gee. “Dit is hoe dit leer dat dit goed is soos dit is. En dat dit uitdagings kan baasraak,” verduidelik Danica Zurbriggen. “Leersame onderwys dra dus lewensvaardighede en selfdoeltreffendheid oor."'n Studie oor hierdie styl van opvoeding het getoon dat dit ook ouers help om hulself as meer selfdoeltreffend te ervaar om hul kinders groot te maak.

Watter rol speel die rolmodelfunksie van die ouers?

Die rolmodel van die ouers speel 'n baie belangrike rol in die onderrigopvoeding. “Rolmodel dring meer deur as woorde,” sê Danica Zurbriggen. Van ma's en pa's wat luister maar ook vir hulself opstaan, leer kinders om hul eie en ander behoeftes ernstig op te neem. 'n Kind wat op 'n instrukteur-geleide manier grootgemaak word, moet kan vertrou dat hulle toegelaat word om probleme te opper. Tydens hierdie opvoeding ervaar hulle ook dat konflikte op 'n vreedsame wyse opgelos kan word.

Waar jy tutoriaalonderrig kan leer

Kinderbeskerming Switserland bied van aangesig tot aangesig aanbiedinge en gratis aanlyn kursusse aan vir alle ouderdomme en vir grootouers onder die titel "Sterk Ouers - Sterk kinders". Die kursus ondersteun ouers om konflikte in die gesin konstruktief en nie-gewelddadig op te los.

Laat Jou Kommentaar

Please enter your comment!
Please enter your name here