Gelykheid: Mans, wees dapper!

Deur Angela Zimmerling

die gelykheid van vroue en mans is histories 'n vroueprojek. Maar aangesien die beweging sy grense bereik, word mans ook uitgedaag om hul perspektiewe oor gelyke geleenthede te formuleer. Dit is wat die skrywers van die boek “Men's Politics. Wat maak seuns, mans en vaders sterk ». Die redakteur van die bloemlesing is die president van die sambreelvereniging van Switserse mans- en vaderorganisasies, Markus Theunert.

Skep 'n passie vir gelykheid onder mans

“Om vir mans hul eie idees te formuleer, moet ons hul passie vir die geslagsgelykheidsprojek wakker maak,” het Theunert by die boekbekendstelling in Zürich aan die einde van Mei gesê. Want tot dusver het die meerderheid geslagsgelykheidsbeleid as 'n aangeleentheid vir vroue beskou en óf nie betrokke óf net gemor.

Meer oor die onderwerp:

  • Switserse vadersdag
  • Vaders se deeltydse dilemma
  • "Mans moet hulself verdedig"

Op meer as 400 bladsye verduidelik kenners van Switserland, Duitsland en Oostenryk wat toegewyd is aan manspolitiek die probleme waarmee seuns, mans en vaders te kampe het en hoe dit aangepak kan word. Hulle eis onafhanklike beleide vir seuns, mans en vaders, wat geanker is onder die sambreel van geslagsgelykheidsbeleid. Maar hulle erken ook dat 'n onafhanklike vrouebeleid en 'n dialoog tussen die geslagte ook nodig is. Op hierdie manier onderskei die skrywers hulle duidelik van anti-feminisme.


Sonder gelykheid vir vaders in die gesinslewe kan gelykheid vir vroue in werk nie bereik word nie

Die boek sê dat werklike gelykheid slegs bereik kan word deur geslagsverhoudings te herontwerp. “Die groter deelname van vroue (moeders) aan die werkslewe lei byvoorbeeld net tot groter gelykheid as die mans (vaders) ook meer verantwoordelikheid vir die gesin en huislike gebiede het,” verduidelik Markus Theunert in sy artikel. Medeskrywer Andreas Borter, teoloog en spesialis in vaderwerk, sien dit ook so. Hy is al jare lank toegewyd aan die bekommernisse van vaders, byvoorbeeld in projekte soos die Switserse Vadersdag.

Markus Theunert en Andreas Borter van mans.ch, die sambreelvereniging van Switserse mans- en vadersorganisasies, wil die passie van mans en vaders vir die geslagsgelykheidsprojek wek. Foto: Zimmerling

In sy bydrae tot vaderpolitiek gaan Borter in op 'n studie deur Pro Familia. Hiervolgens is 90 persent van mans bereid om hul werksure te verminder om meer tyd vir die gesin te hê. Hiervoor sou hulle selfs verlaagde lone aanvaar. Die meerderheid werk egter voltyds. Andreas Borter kan vinnig verduidelik hoekom daar so ’n groot gaping tussen begeerte en werklikheid is: “ ’n Loonverhoging of die algemene beter finansiële posisie as ’n man dryf pa’s in die broodwinnerstrik.“Daarbenewens is verwagtinge in die werkplek hoog. Die vaderkwessie is taboe in maatskappye. 'n Uitruil vind nie plaas nie. Boonop is daar net 'n paar base wat deeltyds werk en as rolmodelle kan dien. Kortom: die verenigbaarheid van gesin en werk is 'n groot struikelblok vir baie jong mans.

Leeswenk!

  • Kombineer gesin en werk: dit is hoe dit makliker is

Adviesdienste in die vroeë kinderjare is te veel op moederskap gebaseer

Hoe min aandag aan die bekommernisse van vaders gegee word, kan ook op ander terreine gesien word. Borter het gevind dat advies oor die stigting van 'n gesin of die vroeë kinderjare byna uitsluitlik op vroue gerig is. Selfs beradingsentrums wat die vaders in hul naam dra, soos die vaderberadingsentrums, sal nie aan die behoeftes van die vaders voldoen nie. “Pa’s het ook pa’s nodig wat hulle kan adviseer en wat as rolmodelle dien,” sê die kenner en voeg by sy eis: “Ek is ten gunste van kwotas in die vroeë kinderjaregebied.»Of dit nou in berading, in dagsorgsentrums of in die laerskool is.

Borter sien 'n fundamentele probleem in die feit dat manlike politici wegskram om vir pa's op te staan: “Vir hulle is dit soos om uit te kom.“Jy wil jou nie blootstel aan die vermoede dat jy patriargale agteruitgang propageer nie. Dit is hoekom veral vroue tot dusver politieke vooruitgang gemaak het met betrekking tot gesinsbeleid.

Maar nie net manlike politici is in aanvraag nie, sê Andreas Borter. Vaders moet bewus gemaak word van die noodsaaklikheid om self die regsberoep vir hul bekommernisse aan te pak.“Dit verg moedige pa's wat na hul baas gaan en gesinstyd eis en selfversekerde pa's wat hul maats opstaan ​​op hul manier om doeke te ruil.»

Boekwenk: manspolitiek. Wat seuns, mans en vaders sterk maak deur Markus Theunert (Red.)

In hierdie boek gee 18 skrywers van Switserland, Duitsland en Oostenryk 'n oorsig van die belangrikste mans, pa en seuns beleid uitdagings en wense. Jy wil 'n verwysingspunt skep vir 'n intense debat. Onderwerpe soos 'n geslagsbewuste ontwerp van die skool, loonverskille, die onderverteenwoordiging van mans in die gebruik van ondersteuningsdienste soos psigoterapie of mans as oortreders en slagoffers van geweld word aangespreek.
Foto: Springer VS

Meer inligting oor manspolitiek en gelykheid

  • Forum vir bespreking van die boek se inhoud: manspolitiek.
  • Webwerf van die sambreelvereniging van Switserse mans- en vaderorganisasies www.Mans.hfst
  • Switserse Vadersdag: www.Vadersdag.hfst
  • Vader se netwerk: www.vaeternetz.hfst

Watter uitdagings moet jy as man of pa die hoof bied?? skryf vir ons! Hier is die kommentaar afdeling.

Laat Jou Kommentaar

Please enter your comment!
Please enter your name here