Broers en susters vir altyd: spesiale kenmerke van broers en sustersverhoudings

Deur Katharina Kehler

Onthou jy wanneer jou broer of suster gebore is?? Afhangende van hoe oud jy was as die oudste kind toe die nuwe familielid bekendgestel is, sal jy die gevoelens wat jy teenoor hierdie diertjie gehad het onthou of jy kan dit uit stories hoor. So jy het dalk krokodiltrane gestort en gesmeek om op jou ma se skoot te sit, presies waar jy nog altyd mag wees en waar die nuwe boetie nou is. Dit is net nie maklik om 'n mens se plek as die fokus van die gesin in te neem nie broers en susters te moet bedank. Slegs geleidelik leer ons om die uniekheid van hierdie unieke verhouding te waardeer.

Broers en susters: Die spesiale ding van die verhouding

broers en susters is nie net ruimtelik baie naby nie, maar ook emosioneel. Hulle het 'n spesiale band met mekaar. Hierdie intimiteit kan nie met enige ander sosiale verhouding vergelyk word nie. Broers en susters voel dikwels verplig teenoor mekaar en druk dit uit deur hul behulpsame, solidariteit en sorgsame gedrag. Terselfdertyd kan hierdie verhouding ambivalent wees: liefde en verwerping, liefde en haat bestaan ​​dikwels saam in 'n broederlike verhouding. ’n Bekende aanhaling deur die skrywer Kurt Tucholsky illustreer hierdie ambivalente verhouding: “Indiane is óf op die oorlogspad óf rook die vredespyp. Broers en susters kan albei doen.»

In terme van tyd is die broer en suster dikwels die langste in 'n mens se lewe, want terwyl die vriendekring verander en 'n mens skei van maats, hou die verhouding tussen broers en susters lewenslank. Maar wat moet gebeur om 'n negatiewe of positiewe verhouding met 'n mens se broers en susters te ontwikkel en wat die verhouding tussen broers en susters vorm en beïnvloed?

Hoe ouers die broer en suster kan beïnvloed

Navorsing het getoon dat ouers 'n deurslaggewende bydrae lewer om die verhouding tussen broers en susters positief te ontwikkel. Die beïnvloeding van die broer en sustersverhouding begin wanneer die tweede kind op pad is. Hier is dit belangrik om die eersgebore kind sensitief te leer oor die naderende koms van sy broer of suster.

Jy kan dit doen deur te doen...

 • Laat die eersgebore kind deelneem aan die ontwikkeling van die baba. Wys vir hom kinderboeke wat die verloop van swangerskap op 'n kindervriendelike manier dokumenteer.
 • Wys jou eersgebore baba foto's van hulself om hulle te wys hulle het dieselfde tyd deurgemaak.
 • Laat jou eerste kind (indien moontlik) toe om kontak te hê met 'n gesin met 'n pasgebore baba. Hulle ervaar dat babas baie aandag nodig het en stadigaan gewoond kan raak aan die nuwe situasie.
 • moenie belowe dat jou kind binnekort 'n speelmaat sal hê nie, want pasgeborenes kan nog nie speel nie, daarom is die ouer kind des te meer teleurgesteld.
 • Ontwerp en meubileer die babakamer saam met jou eerste kind.
 • Vra jou eersgeborene of en watter van sy speelgoed hy vir die baba wil gee.

Verdere inligting kan gevind word op hierdie uitdeelstuk en hier.

Na die geboorte van die tweede kind is dit die ouers se taak om te verseker dat die behoeftes van alle kinders nie afgeskeep word nie. Dit beteken dat ouers die individualiteit van elke kind moet sien en waardeer en hulle moet weerhou van vergelykings tussen broers en susters. Want as een van die kinders 'n voorbeeldige uitbeelding ervaar, voel die broers en susters gedevalueer, wat weer 'n negatiewe impak op die broers en sustersverhouding het: Dit moedig afguns aan en skep aggressie en wrok.

Dit is voorbeeldig as julle as ouers alle kinders dieselfde behandeling wil gee. “Desnieteenstaande wys die alledaagse lewe dat daar verskille is en jy moet dit erken,” sê jeugsielkundige Elke Huber * oor die lesing “Siblings – a band for life”.

Die gedrag van die ouers is ook belangrik. “As die gedrag van die ouers meer gekenmerk word deur kompetisie, uitloer of mekaar devalueer, behoort dit nie as ’n verrassing te kom wanneer broers en susters presies hierdie gedrag toon nie,” verduidelik die sielkundige. Volgens Huber is ouers 'n oriëntasie vir kinders, hulle wys vir hulle watter gedrag toegelaat word vir sekere gevoelens, soos woede, en waar die grense is in die hantering van mekaar. Dit is ook belangrik wanneer ouers hul kinders vryheid gee om met mekaar om te gaan. Hulle moet rustig kan stry om te leer hoe om konflikte onderling op te los.

Leeswenk!

 • Wanneer broers en susters stry: hoe ouers behoorlik optree

* Elke Huber is 'n kinder- en adolessente psigoterapeut en SOS-beradingsentrum-werknemer vir kinders, adolessente en ouers

Hoe broers en susters die verhouding met mekaar beïnvloed

Twee en 'n half jaar oue Lina speel in die sandput, terwyl haar suster, wat amper twee jaar ouer is, op die glybaan klim en teen die helling af lag. Lina sien hoeveel pret haar ouer suster het en wil ook probeer gly. Omdat broers en susters 'n leerveld bied vir die mees uiteenlopende areas van die lewe en persoonlikheid, verduidelik Huber. Sy wys ook daarop dat met die hulp van broers en susters sosiale kontakte makliker beoefen kan word: broers en susters leer om met mekaar te deel, om onaangename gevoelens (woede, hartseer, jaloesie, haat) te hanteer, om konflikte op te los en om kompromieë aan te gaan. Broers en susters het ook 'n baie sterk invloed op die ontwikkeling van selfbeeld en persoonlikheid. Twis en broers en susters wedywering bevorder die kind se persoonlikheidsontwikkeling en emosionele groeiproses, bevestig Mag. Christina Schirl-Russegger, hoof van die adviessentrum van die Linzer Kinderhilfswerk in die gelyknamige verenigingskoerant in April 2006.

Aangesien broers en susters die meeste van hul tyd saam deurbring, kan hulle mekaar vorm. Die uitruil van ervarings tussen broers en susters vind op fisieke en emosionele vlak plaas. “Broers en susters kommunikeer in hul eie taal, wat eers nie-verbaal is, deur gesigsuitdrukkings, gebare, oogkontak, kortliks deur lyftaal, en geleidelik verander in ’n algemene taal wat ’n soort geheime taal is wat net vir broers en susters verstaanbaar is, " sy skryf die sielkundige Susanne Stähli-Radelfinger in haar werk "Invloed van die broer of susterkonstellasie op individuele persoonlikheidsontwikkeling" (1998). Die daaropvolgende broer of suster leer dikwels meer by sy ouer broer of suster as by sy ouers. Hulle leer byvoorbeeld deur waarneming en nabootsing. Dit kan voordele inhou: die jonger broers en susters kan deur die ouer broers en susters aangemoedig word om nuwe en onbekende dinge uit te probeer, soos gly, leer skryf en nog baie meer.

Die broer of suster konstellasie het ook 'n impak op persoonlikheidsontwikkeling. Foto: iStock, monkeybusinessimages, Thinkstock

Die broers en sustersverhouding is ook nuttig vir persoonlike ontwikkeling, soos Inés Brock, opvoedkundige, kinder- en adolessente psigoterapeut en sistemiese gesinsterapeut in haar artikel “The enrichment of family education through brothers” skryf. Om hulself van die ouer broers en susters te onderskei, skep die jongeres hul eie identiteit. Volgens Brock word dit gevorm deur die gelyktydige afbakening en identifikasie met broers en susters. Omdat deur spesiale vaardighede te ontwikkel, is alle kinders die geleentheid gebied om mededingende gedrag so ver moontlik te vermy vir die waardering en aandag van hul ouers, het Brock voortgegaan.

Konstellasies van broers en susters en hul effekte

Nie alle broers en susters kom ewe goed of sleg oor die weg nie. Die verhouding tussen broers en susters verskil na gelang van hoeveel broers en susters daar is, watter geslag hulle het en hoe groot die ouderdomsverskil tot mekaar is.

Konstellasie van broers en susters en rolleverdeling

 • Die oudste kind, ongeag of dit 'n meisie of 'n seun is, neem dikwels die rol van 'n versorger aan, byvoorbeeld kyk na die nuwe broer of suster of vermaak hulle deur speletjies. Deur met die ma se rol te identifiseer, pas meisies gelukkiger in hierdie rol as seuns.
 • As 'n reël word die oudste kind meer streng grootgemaak, vermaan en meer gereeld gestraf as daaropvolgende kinders. Die oudste baan dikwels die weg vir die broers en susters sodat hulle dit later in baie opsigte makliker vind as hul ouer broers en susters (slaaptyd, uitgaantye, ens.) om te hê.
 • In die grootboet / kleinsus-konstellasie tree die broer dikwels as beskermer en rolmodel op. Die konstellasie groot suster / klein broer lei die suster na die rol van die surrogaatmoeder. By haar vind mens troos en beskerming.
 • Die jongste kind, ongeag of dit 'n meisie of 'n seun is, word in die bestaande rolleverdeling gebore. Dikwels ontwikkel dit in 'n "hulpelose netbosluis" met 'n manipulerende sjarme wat altyd die ouers op sy sy trek. Dit is nie ongewoon dat die jongste in 'n gesin die rol van rebel speel nie, want op 'n stadium rebelleer hulle teen die instruksies van ouer broers en susters.

Jy kan hier meer uitvind oor die broers en susterskonstellasies.

Broer en suster verhouding volgens Walter Toman met byvoegings

Met betrekking tot die ouderdomsverskil stel die Oostenrykse sielkundige Walter Toman (1920-2003) 'n reël: Hiervolgens lei 'n klein ouderdomsverskil tot 'n sterker broers en sustersband as by broers en susters wat deur 'n groter ouderdomsverskil geskei word. Terselfdertyd is die kompetisie meer uitgesproke met 'n kleiner ouderdomsverskil.

ouderdomsverskil verhouding Wenk / inligting
1-2 jaar Die ouer kind voel groter mededinging in terme van ouerlike uitdrukkings van teerheid, aandag, simpatie en bystand. Bylaag: Die broers en susters (v. a. selfdegeslag) is geneig om te vergelyk omdat hulle baie soortgelyk is en meer met mekaar te doen het. Dit is raadsaam om broers en susters met 'n klein ouderdomsverskil op 'n soortgelyke wyse te behandel, bv. B. deur klein geskenkies op die broer of suster se verjaarsdag om afguns te vermy.
3-4 jaar Die ouer kind voel dat sy uitoefening van mag en beheer oor sy of haar ouers benadeel word, maar merk op dat die ouers hom iets gee in ruil vir die dienste wat hy aan die jonger broer of suster lewer. Aanvullende beskrywing: Konflikte wat die moeite werd is om te noem is nogal skaars met hierdie ouderdomsverskil. 'n Harmoniese verhouding kan dikwels waargeneem word. ’n Duidelike eienaarskapstruktuur is ’n voordeel: ouer kinders moenie gedwing word om iets met hul jonger broers en susters te deel nie.
4-5 jaar Die ouer kind leer om pare te vorm (bv. B. Ouers vs. Kinders, meisies vs. Seuns). As broers en susters 'n eenheid vorm, versterk dit hul persoonlikheid en die verhouding met mekaar.
6 jaar en meer Met slegs twee kinders is daar geen volle broers en susters verhouding nie, want die jonger een is te klein om in konflik te kom met die ouer een (= kwasi-enigste kinders). Geen sterk kompetisie meer nie. Aanvulling: Die oudste kind tree as ouer plaasvervanger op. So 'n groot ouderdomsverskil kan 'n verligting vir ouers wees, aangesien die oudste kind baie verantwoordelikheid kan aanvaar in terme van die versorging van broers en susters. Maar moenie jou oudste kind dit laat doen nie.

Laat Jou Kommentaar

Please enter your comment!
Please enter your name here