Gesinstoelae en mede: Jy is geregtig op hierdie staatshulp

Van Sigrid Schulze

Die noodsaaklikhede in kort:

 • Jy kan gesins- of kindertoelaes eis as jy vir hul eie, biologiese of aangenome kinders betaal, of jy getroud is of nie.
 • 'n Groot aantal aftrekkings is moontlik met een kind in die belastingopgawe. Jy is geregtig op hierdie aftrekkings!
 • Kraamtoelaag word nie outomaties betaal nie. Moeders moet vir hierdie toelae aansoek doen. Jy kan hier uitvind of jy vir kraamtoelae in aanmerking kom.
 • Daar is spesiale regulasies vir plaasoperateurs, wat hier gesien kan word.

’n Kind kos die ouers tussen 7 000 tot 14 000 frank per jaar. Van die kind se geboorte tot die tyd dat hulle hul opleiding voltooi, het hulle 'n sekere reg op finansiële ondersteuning van hul ouers.

Sodat daardie mense wat ouerverantwoordelikheid het nie in finansiële probleme beland nie, word kindertoelaes (ook bekend as gesinstoelaes) deur die federale regering uitbetaal, of die gesin word gehelp met verskeie belastingverlagings.

Ons sal jou wys watter eise jy ten opsigte van staatsvoordele kan maak en hoe jy as 'n nie-werknemer te werk kan gaan.

Gesinstoelaes / kindertoelaes

Die gesinstoelaes is bedoel om die koste wat ouers aangaan om hul kinders te onderhou, gedeeltelik te vergoed. In beginsel word slegs een toelae per kind betaal. As albei ouers in diens is, ontvang die sogenaamde eerste begunstigde (wat die eerste eis het wat deur die wet gereguleer word) die gesinstoelaes.

Die meeste ouers is geregtig op kindertoelaes, die sogenaamde gesinstoelaes. Die "Federale Wet op Gesinstoelaes" reguleer die bedrag van hierdie aansprake, wat ouers ontvang afhangende van die aantal kinders.

Leeswenk!

 • Dispuut oor geld in die verhouding

Alle kantons in Switserland moet ten minste die volgende toelaes per kind en maand betaal: 'n toelae van CHF 200 vir kinders tot die ouderdom van 16 en 'n onderwystoelae van CHF 250 vir kinders tussen die ouderdomme van 16 en 25. Baie kantons betaal egter meer sulke toelaes as wat voorgeskryf word. Geboortetoelaes word ook in verskeie kantons as normaal beskou.

Alle werknemers en diegene wat nie winsgewend in diens is nie met 'n sogenaamde beskeie belasbare inkomste wat nie 42 '660 frank per jaar oorskry nie, is geregtig op gesinstoelaes. Die kanton Vaud het die inkomstelimiet tot CHF 56 880 verhoog. Die kantons Genève, Jura en Ticino het dit herroep.

Sedert die 1ste. Vanaf Januarie 2013 is selfstandige mense ook geregtig op gesinstoelaes op federale vlak. Sommige kantons het vroeër in hul wetgewing vir hierdie toelaes voorsiening gemaak. Om gesinstoelaes elke maand te kan ontvang, moet selfstandige persone deel wees van 'n gesinsvergoedingsfonds.

Vir diegene wat in die landbou werk, geld die Federale Wet op Gesinstoelaes in Landbou (FLG) steeds 'n spesiale regulasie: www.ahv-iv.inligting

Registrasie vir gesinstoelaes: Die aansoek om gesinstoelae word deur middel van 'n vorm by die werkgewer ingedien. Hy stuur dit aan na die verantwoordelike gesinsvergoedingskantoor.

Die toelae word aan die werkgewer uitbetaal sodra die fonds die vorm nagegaan het. Die werknemer ontvang die diens met die maandelikse loon. Vorms vir kindertoelaes kan dikwels op die tuisblad van jou munisipaliteit of kanton gevind word.

Belastingverligting met kinders

Belastingwetgewing in Switserland maak voorsiening vir 'n aantal verligtings vir gesinne. Dit sluit kinderaftrekkings, ouers se tariewe en die aftrekking van kindersorgkoste in. Hier is hoeveel hierdie aftrekkings is:

Kinderafdrukke

Diegene wat kinders het, betaal minder belasting in die verskillende kantons. Vir elke kind wat minderjarig is of nog in aanvanklike beroepsopleiding is, word die belasbare inkomste met 'n sekere bedrag verminder. In die geval van direkte federale belasting, is die aftrekkings CHF 6'500 per kind. Die kindertoelaag word verskillend gereguleer vir kantonale en gemeenskaplike belasting.

Sorg koste

Sorgkoste kan ook van belasbare inkomste afgetrek word. In die geval van federale belasting, is die jaarlikse aftrekking beperk tot 10-100 frank.

Versekering aftrekking

'n Maksimum van CHF 700 kan van die federale belasting vir gesondheidsversekeringspremies per kind afgetrek word.

Ouers tarief

Die federale regering onthef belasbare persone wat saam met 'n kind in dieselfde huishouding woon en wat hulle hoofsaaklik ondersteun deur 'n ouers se tarief. Dit beteken: Ongeag of die ouers getroud is of nie, die getroude tarief word aangeslaan. Daarbenewens word CHF 250 per kind van die belasting verskuldig afgetrek.

Kraamversekering

Moeders is geregtig op kraamtoelaag vir tot 14 weke. Hierdie betaling beloop 80 persent van die inkomste verdien voor die kind se geboorte, maar nie meer as 196 frank per dag.

Werknemers behaal die maksimum daaglikse toelae met 'n inkomste van 7 '350 frank per maand, selfstandige met 'n jaarlikse inkomste van 88 ' 200 frank. Die betalings word gefinansier deur die bydraes wat werkgewers, werknemers, selfstandige en onaktiewe mense aan die inkomstevergoedingskema (EO) betaal, wat saam met die AHV-bydraes gehef word.

Om op kraamtoelae geregtig te wees, moet die moeder aan een van die volgende voorwaardes voldoen ten tyde van die kind se geboorte: Sy moet

 • Wees 'n werknemer (in diens of selfstandig)
 • werk in die man se besigheid en ontvang 'n kontantloon daarvoor.
 • Wees werkloos en ontvang 'n daaglikse toelae van werkloosheidsversekering (ALV) of voldoen ten minste aan die geskiktheidsvereistes om ALV-dagtoelaes te ontvang.
 • nie in staat wees om te werk as gevolg van siekte, ongeluk of ongeskiktheid nie en dus daaglikse toelaes van maatskaplike of private versekering ontvang, wat bereken word op die verdienste voor die ongeskiktheid van werk.
 • is steeds in 'n geldige diensverhouding, selfs al ontvang hulle nie meer lone of daaglikse voordele nie omdat hul aanspraak uitgeput is.

Daarbenewens moet die moeder aan die volgende twee voorwaardes voldoen:

 • sy moes in die laaste nege maande onmiddellik voor die geboorte verpligtend by die AHV verseker gewees het, en
 • gedurende hierdie tydperk vir ten minste vyf maande in winsgewende diens was.

(Bron: Federale Maatskaplike Versekeringskantoor)

Kraamtoelaag word nie outomaties elke maand betaal nie. Dit moet uitdruklik van die verantwoordelike vergoedingskantoor aangevra word deur 'n vorm te gebruik. Dit kan gevind word by www.ahv-iv.inligting kan afgelaai word.

Werknemers dien die aansoek by hul werkgewer in, die selfstandige dien die vorm in by die AHV-vergoedingskantoor, waaraan hulle self AHV-bydraes betaal. Enigiemand wat werkloos is of nie kan werk nie, moet die vergoedingskantoor kontak waarby die laaste werkgewer geaffilieer is.

Aanvullende voordele: In verskeie kantons in Switserland is gesinne geregtig op aanvullende voordele onder sekere voorwaardes. Dit sluit byvoorbeeld kleinkind- en integrasietoelaes in: www.ahv-iv.hfst

Verlaagde premies: As geld skaars is, is daar die opsie van 'n premievermindering van die gesondheidsversekeringsmaatskappy. Jy kan 'n lys van die kontakpunte in jou kanton vind by www.vergelyk.hfst

Gesubsidieerde kleuterskoolplekke: Baie stede en munisipaliteite bied 'n beperkte aantal gesubsidieerde kleuterskoolplekke vir kinders. Enigiemand wat ondersteuning nodig het, moet die gemeenskap vra.

Gesins- en ouerskapadviesentrums in die munisipaliteite, stede en kerke: Die personeel by die gesinsadviesentrums help as die gesin onder finansiële stres verkeer. Hulle adviseer óf hulself óf verwys diegene wat geraak word na spesialisliggame.

Foundation for Mothers Aid: Die Foundation for Mothers Aid Switserland ondersteun swanger vroue, moeders, pa's en hul lewensmaats sedert 1932 wanneer hulle in sielkundige nood verkeer of aan finansiële stres ly: www.muetterhilfe.hfst

Die pro juventute bied hulp en inligting oor ondersteuningsbydraes vir ontspannings- en spa-verblyf, oorlewendessorg, kampbydraes vir kinders en jongmense, bykomende toelaes vir staatsopleidingsbydraes en ondersteuningsbydraes vir gesinne in nood: Projuventute

Verdere inligting oor kindertoelaes en kie.

As jy enige vrae het oor kindertoelaes, toelaes en ander voordele, is die beste ding om te doen om jou plaaslike owerheid of die verantwoordelike kantonkantoor te kontak.

 • Gereelde vrae oor gesinstoelaes: www.bsv.admin.hfst
 • Gereelde vrae oor kraamversekering: www.bsv.admin.hfst

Verstaan ​​finansies - verduidelik finansies

Die "Finansies" afdeling word deur jugendbudget aangebied.hfst. Die ouergids bied nuttige wenke oor die onderwerp van kinders en geld.

Laat Jou Kommentaar

Please enter your comment!
Please enter your name here