"Die versuim van die onderhoudsverpligting moet as 'n ernstige oortreding beskou word"

Deur Angela Zimmerling

Wat is die grootste probleme waarmee enkelouers te kampe het?

Die moeilikste ding vir enkelouers is om ekonomies met die gesin uit te kom en terselfdertyd genoeg tyd saam met die kinders deur te bring. Boonop is die regsituasie van eenouergesinne selfs meer ingewikkeld as dié van tweeouergesinne. Enkelouers het dus dikwels te doen met owerhede. Dit is dikwels 'n bykomende taak wat baie tyd en energie in beslag neem.

Kan jy vir ons 'n spesifieke voorbeeld gee??

Baie enkelouers wend hulle tot die SVAMV wanneer hulle baie verskillende vrae op dieselfde tyd moet oplos en duidelik moet wees oor die prioriteite. ’n Ma het na ons toe gekom met hierdie vrae: “Moet ek my werklading van 60 tot 80 persent verhoog om uiteindelik ’n redelik veilige finansiële basis te hê? Maar aangesien ek in die sorgsektor werk, is ek glad nie seker of ek eers die bykomende kindersorg kan kry wat ek nodig het nie. En indien wel, sal die koste waarskynlik weer die bykomende verdienste opvreet. Die probleem is dat die onderhoud die afgelope tyd al hoe meer onreëlmatig aankom. Dan moet jy net spaar, byvoorbeeld op vakansiedae. Soms is die kinders baie teleurgesteld en hartseer, en dit maak my baie depressief. Hulle is in elk geval alles behalwe materieel bederf

..

»

Meer oor die onderwerp:

  • Onderhoud: regte en verpligtinge van die voormalige vennote
  • Wenke om kinders te ondersteun
  • Enkelouers in armoede

Wat was jou raad in hierdie geval?

Die riglyn is om die kinders in die middel te plaas en na die vrae vanuit hul perspektief te kyk. Om die grootste druk te verwyder, moet die onderhoud gereeld weer betaal word. Hoe dit bereik kan word, verskil na gelang van die situasie. In hierdie geval was die pa gereed om te praat en kon oortuig wees dat sy onderhoudsbydraes krities belangrik is vir sy kinders. Ons het die ma sorgvuldig voorberei vir die onderhoud. Die ander belangrike punt was om te verduidelik of en hoe 'n kindervriendelike werk vir die ma moontlik sou wees.

Dit is hoofsaaklik enkelma's wat raad by jou soek?

Ons vereniging bied enkelouers afrigting en advies. Die oorgrote meerderheid enkelouers is moeders. Die navrae aan die SVAMV weerspieël dit.

Hoekom word 86 persent van kinders by hul ma groot ná die skeiding, net 8 persent by hul pa, hoewel 40 persent reeds ten gunste van gesamentlike toesig besluit het??

Dit is 'n gevolg van die tradisionele rolverdeling tussen mans en vroue wat vandag nog heers. Om toesig te hê beteken om vir die kind besluite te neem wat hulle nie self kan neem nie omdat hulle nog te jonk vir hulle is. Met gesamentlike toesig neem die ouers hierdie besluite saam. Selfs vandag is die vader egter in die meeste gesinne hoofsaaklik verantwoordelik vir die finansiële ondersteuning, terwyl die moeder die hoofverantwoordelikheid vir die kinders dra. In die geval van 'n skeiding is dit gewoonlik nie in die belang van die kinders moontlik om 'n ander versorgingsmodel te kies nie. Die eenouergesin verskil nie in hierdie opsig van die tweeouergesin nie. Dit is egter anders dat die enkelouers ook die hoofverantwoordelikheid vir finansiële ondersteuning moet aanvaar as die pa byvoorbeeld nie genoeg onderhoudsbydraes kan betaal nie.

Dit is 'n probleem vir baie enkelma's. Hoekom is dit dikwels vir hulle so moeilik om onderhoud te eis as die eksman hulle nie betaal het nie??

Pa's voel dikwels dat die geld wat hulle stuur die ma van die kinders gaan bevoordeel. Hulle is nie bewus daarvan dat hulle hul kinders sal straf as hulle nie gereeld kinderonderhoud betaal nie. Jou kinders leef van die onderhoudsbydraes. In baie gevalle, wanneer die ma die onderhoudsbydraes moet eis, laat dit die konflik telkens weer aan die brand. Dit gebeur dat die vader dan kontak met die kind verwaarloos. “Uiteindelik, pa se dae werk gereeld uit, ek wil dit nie in gevaar stel nie,” is ’n stelling wat ons gereeld van enkelma’s hoor.

Watter stappe kan enkelouers neem om die uitstaande onderhoudsbydraes te kry??

Dit is belangrik om vinnig te reageer en die voormalige vennoot met 'n geregistreerde brief te herinner. Jy moet vir hom 'n sperdatum stel teen wanneer die bedrag in jou eie rekening moet ingekom het. Indien die onderhoud onbetaald bly, is dit die moeite werd om te oorweeg om dit te vervolg indien die onderhoud vir die eerste keer of sporadies vermis word en die voormalige vennoot het 'n gereelde inkomste. Indien die onderhoud nie meer gereeld opdaag nie, kan daar by die hof aansoek gedoen word sodat die werkgewer, sosiale sekerheid of werkloosheidsversekering van die voormalige vennoot die onderhoudsbydraes direk aan die enkelouer oordra. Dit is die mees doeltreffende oplossing. Enkelouers kan ook die verantwoordelike kantoor kontak vir onderhoudsbystand sodat hulle die onderhoudsbydraes invorder en, indien nodig, voorskot.

Leeswenk!

  • Enkelouers in armoede

Wat as al hierdie stappe nie help nie?

Die enkelouers moet dan self die vermiste bedrag insamel en in 'n noodgeval maatskaplike bystand eis. As gevolg hiervan gaan hulle egter in die skuld. Om afhanklik te wees van maatskaplike welsyn word nie net geassosieer met baie strawwe finansiële omstandighede nie, maar beteken ook 'n sielkundige las. Kinders ly natuurlik ook aan beide.

U het reeds aangedui waarom dit hoofsaaklik enkelouers is wat finansiële probleme het en waarom hulle tot die bevolkingsgroep behoort wat die ergste deur armoede geraak word.

Ja, die enkelouers dra die indirekte kinderkoste: As gevolg van hul gesinsverantwoordelikhede verdien hulle gewoonlik minder. Boonop moet hulle vir kindersorg betaal om te kan werk. Boonop dra hulle 'n groot deel van die direkte kinderkoste as die vader om finansiële redes nie sy onderhoudsverpligting kan nakom nie. Hierdie koste is vir behuising, kos, gesondheidskoste, versekering, ontspanning ensovoorts. Die feit dat enkelouers ook primêr vir lewensonderhoud verantwoordelik is, is 'n deurslaggewende oorsaak van die bogemiddelde armoede. Dan is daar die lae lone vir vroue. Volgens die Federale Statistiese Kantoor werk ongeveer 'n derde van enkelmoeders voltyds. Ter vergelyking: in die geval van egpaar moeders is dit ongeveer 15 persent. En 'n goeie 45 persent van enkelmoeders werk deeltyds van meer as 50 persent. In die geval van egpaar moeders is dit ongeveer 30 persent. Maar lone en kinderondersteuning is so laag dat dit nie armoede voorkom nie.

Hoe kan SVAMV jou help as 'n enkelouer finansiële probleme het?

Saam met diegene wat geraak word, ontleed ons alle aspekte van die situasie om die verbeterings te vind wat moontlik is. Ons ondersteun ook enkelouers wanneer hulle fondse vir opleiding moet insamel. Ons help jou wanneer jy finansiële ondersteuning van organisasies versoek. Ons spesialisadviseurs het praktiese ondervinding met enkelouerskap. Jy ken nie net die situasie vanuit 'n tegniese perspektief nie. Dit alles is baie belangrik vir enkelouers wat geld en tyd kort. Die doel is om selfhelp te handhaaf en te versterk.

Wat moet op politieke vlak gedoen word om dit vir enkelouers makliker te maak om klaar te kom??

Die SVAMV vereis dat 'n minimum onderhoudsbydrae in die bedrag van die eenvoudige maksimum weespensioen in federale wetgewing ingestel word. Elke kind van geskeide ouers behoort daarop geregtig te wees. Die eenvoudige maksimum weespensioen is tans 926 frank. As die pa in nood is, kan die onderhoud vir hom intree en die bedrag voorskiet. Die voorvereiste hiervoor is dat 'n onderhoudsbydrae in die ooreenstemmende bedrag vasgestel is. Dit is vandag dikwels nie die geval nie. Dit is dringend nodig om onderhoudsbydraes vir kinders te verseker en om die kind se reg af te dwing om deur beide ouers versorg te word. Bewusmaking moet uitbreek dat die betaling van onderhoudsbydraes onafskeidbaar is van ouerlike verantwoordelikheid. Vandag word kinderonderhoudbetalings dikwels deur vaders gediskrediteer as "nommervaderskap". Boonop word die versuim van die onderhoudsverpligting nie as 'n ernstige oortreding teen die kinders beskou nie. Ons doen ook 'n beroep op 'n einde aan diskriminasie teen vroue in terme van lone. Kindervriendelike werksomstandighede en goeie, bekostigbare kindersorgfasiliteite moet geskep word. Die bekendstelling van lewensloon vir ouers is nog 'n belangrike punt. Want om probleme na 'n skeiding te vermy, is dit van kardinale belang om by die egpaargesin te begin: Ma's moet aan die werk bly en 'n inkomste kan verdien wat hul finansiële onafhanklikheid waarborg. Pa's moet ook na die kinders omsien, ook op werksdae.

Ken jy gevalle waarin dit andersom is: Die enkelouergesinne berus op die onderhoudsbydraes en verdien nie hul eie geld nie?

Die vraag hou waarskynlik verband met die egskeiding van egpare sonder kinders, want solank daar kinders is om na om te sien, kan daar nie gepraat word van “rus op onderhoudsbydraes” nie. Finansiële ondersteuning en daaglikse versorging en opvoeding is van gelyke waarde en ewe belangrik vir die kinders, en hulle baat wanneer die enkelouers nie gedwing word om ook hul bestaan ​​te verseker nie. Terloops, volgens die Federale Statistiese Kantoor, is slegs ongeveer 10 persent van enkelmoeders nie winsgewend in diens nie. Die maatskaplike welsynsverslae toon dat 'n gebrek aan opvoeding dikwels die oorsaak is of geskikte kindersorg kan nie gevind word nie.

Oor die persoon: Anna gasheer

Anna Hausherr is 'n FDV-sielkundige. Sy werk as sentrale sekretaresse by die Switserse Vereniging van Enkelmoeders en -vaders (SVAMV). Die sambreelorganisasie vir enkelouers in Switserland is in 1984 gestig. Hy beywer hom vir enkelouergesinne en bied raad en ondersteuning.
Vir meer inligting gaan na www.enkelouer-familie.hfst. As jy raad wil hê, kan jy 'n boodskap stuur na info @ svamv.ch of skakel Tel 031 351 77 71.

Foto: SVAMV

Stel nou jou vraag aan ons kenner Boé Nagel by Forum
Dink aan die grootte van die onderhoudsbetalings? Benodig hulp met toesig? Vra jou vrae in die forum. Boé Nagel sal alle vrae oor die volgende twee weke beantwoord. Hier is die forum.

Meer oor die onderwerp:

  • Onderhoud: regte en verpligtinge van die voormalige vennote
  • Wenke om kinders te ondersteun
  • Enkelouers in armoede

Laat Jou Kommentaar

Please enter your comment!
Please enter your name here