Die nuwe vaderskapverlof: ouerskapverlof vir pappas

Van Ronja Lindt

Hoera, die kind is hier! Ouers kan nou die eerste weke na die geboorte, die belangrike tyd om mekaar te leer ken en te koes, saam ervaar. Vanaf 1. Januarie 2021 is daar tot twee weke vaderskapverlof vir nuwe vaders in die ses maande na die geboorte van 'n kind. Ons het die belangrikste punte oor die nuwe wet hier saamgestel.

Twee weke vakansie vir alle pa's

Ouerskapverlof vir vaders is tot dusver nie in die wet in Switserland geanker nie. Pa’s het gemiddeld een tot twee dae van die werk weggebly ná geboorte. Inkomstevergoeding vir etlike weke is slegs vir moeders voorsien. ’n Gewilde inisiatief het hom beywer vir ’n nuwe regulasie. Met sukses: in September 2020 het meer as 60 persent van die Switserse kiesers vir die vaderskapverlof-inisiatief gestem. Die parlement het 'n nuwe regulasie vir vaders goedgekeur.

Met die nuwe wetlike regulasie het alle werkende vaders in Switserland die reg op twee weke vaderskapverlof, dit wil sê tien dae verlof. Die dae kan binne ses maande na die kind se geboorte gebruik word, in een stuk of versprei oor individuele dae. Dit ontstaan ​​boonop, werkgewers word nie toegelaat om die dae van die statutêre vakansie af te trek nie. Indien die vader kennis gegee word en nog nie al die dae van vaderskapverlof geneem het ten tyde van kennisgewing nie, word die kennistydperk met die oorblywende dae verleng.

Wie is geregtig op vaderskapverlof??

Alle wettige vaders van kinders wat na 31 gebore is.12de.Gebore in 2020 is geregtig op vaderskapverlof. Dit beteken dat die vader met die moeder getroud moet wees, vaderskap moet erken of deur 'n hof as vader geregistreer moet wees. Daar is geen reg op vakansie wanneer 'n kind aangeneem word nie.

Met vaderskapverlof is daar 'n statutêre reg op vaderskapvergoeding, dit wil sê 'n vergoedingsbetaling gedurende die afdae. Werknemers of selfstandige vaders kan 'n daaglikse toelae van tot 80 persent van die gemiddelde verdienste ontvang, tot 'n maksimum van 196 frank per dag. Die werkloses of wat weens siekte nie kan werk nie, kan ook vaderskaptoelaag ontvang; dit hang af van die betalings in die AHV in die laaste nege maande voor die geboorte. Pa's wat buite Switserland gewerk het, kan ook om vergoeding aansoek doen.

Daar is meer inligting oor die wetlike regulasies op die webwerf van die Federale Maatskaplike Versekeringskantoor. Enigiemand wat graag vaderskapverlof vir langer as twee weke wil neem om by hul gesin te wees, kan oor 'n individuele reëling met hul werkgewer ooreenkom.

Leeswenk!

  • Kraamverlof en ouerskapverlof: Switserland is agter

Wie finansier vaderskapverlof

Statutêre vaderskapverlof hoef nie op een slag geneem te word nie, dit kan ook uit tien individuele verlofdae bestaan. Twee daaglikse toelaes word dan op die vyfde dag van die vaderskaptoelaag gekrediteer.

Vaderskapverlof word, soos betaalde kraamverlof, deur die inkomstevergoedingskema (EO) gefinansier. Vir hierdie doel word daar beplan om die sosiale sekerheidsbydraes met 50 centimes te verhoog vir elke 1 000 frank loon. Vir werknemers betaal die werkgewer die helfte van die bydraes.

Doen aansoek vir vergoeding by die vergoedingskantoor

Vergoeding moet van die bevoegde vergoedingskantoor aangevra word. Werknemers doen aansoek om betalings by hul werkgewer. Pa's wat selfstandig, werkloos of nie kan werk nie, doen direk by die vergoedingskantoor aansoek.

As die vader 'n werknemer van 'n maatskappy is en voortgaan om lone te ontvang tydens vaderskapverlof, ontvang die werkgewer die betalings. In alle ander gevalle word die geld direk aan die pa betaal.

Gereelde vrae oor vaderskaptoelae, inligtingsblad en aansoekvorm is beskikbaar by die Federale Vergoedingskantoor.

Laat Jou Kommentaar

Please enter your comment!
Please enter your name here