Aktiewe leer: Waarom kinders nie stil moet sit terwyl hulle studeer nie

Van Michael Berger

Bewegende leer - die belangrikste dinge in kort:

  • Sielkundiges en neurowetenskaplikes stem saam dat leer in beweging sin maak.
  • Opvoedkundige druk en die begeerte na beheer laat bewegende leer verdwyn.
  • Ouers en onderwysers kan kinders motiveer om te leer met eenvoudige middele deur beweging.

Die drang om te beweeg is diep gewortel in mense. Beweging word reeds deur klein kinders gebruik as 'n manier om die wêreld te ervaar en daardeur kennis op te doen. Terwyl hulle aan die beweeg is, leer hulle om dinge aan te raak en te probeer watter reaksies dit veroorsaak.

Ons is bewus van hierdie leergedrag by kleuters, daarom maak ons ​​seker dat ons dit moontlik maak. Ons gee hierdie vorm van leer genoeg tyd en ruimte, aangesien ons weet hoe belangrik en volhoubaar hierdie vorm van leer is. Ons aanvaar selfs 'n verhoogde geraasvlak omdat ons weet dit is deel daarvan.

Wenke vir ouers:

  • Skep 'n omgewing wat beweging toelaat.
  • Begin beweeg as 'n speletjie. Jou kind moet toegelaat word om dit eers te probeer voordat die beweging aan 'n taak gekoppel word.
  • Maak seker dat dit ook moontlik is om vrede te vind. Dit moet dikwels geoefen word.
  • Wees geduldig in die begin, dit sal vrugte afwerp.

Sit en kalm wees word beskou as eienskappe – en met reg?

Hoe ouer die kinders word, hoe meer verander ons ons verwagtinge. Skielik behoort die kind stil te kan sit en konsentreer. Sosiaal is dit 'n teken van volwassenheid en 'n goeie opvoeding.

Dus draai ons weg van gratis, ondersoekende en aktiewe leer na die eerste vier tot vyf jaar van die lewe en maak ons ​​kinders groot om te sit en dink. Ongelukkig sien ek dit ook gereeld in skole. Sit en kalm wees word ook daar as 'n eienskap beskou; dit word beskou as 'n teken van konsentrasie. Behalwe in die kleuterskool, waar vrye en bewegende reekse doelbewus beplan word en 'n daaglikse deel van die les.

Baie volwassenes kan en wil nie 'n verhoogde geraasvlak hanteer nie.

Die kleuterskoolonderwysers kry dit reg om inhoud oor te dra deur op te tree, te speel en te beweeg. Hoekom verdwyn hierdie vorm van leer naderhand? Die doelwitte word met oefeneenhede bereik en die vreugde van onderrig is aansienlik hoër op laer vlakke as later.

Op laerskool is die aktiewe pouses steeds wydverspreid en aktiewe leer word ook dikwels gebruik. Op die boonste vlak verdwyn hierdie vorme van leer feitlik heeltemal en in sekondêre skole soek jy gewoonlik tevergeefs na beweging en aktiewe leer. Hoe hoër die skoolvlak of die vlak van onderwys, hoe meer dikwels verdwyn hierdie vorm van leer.

Is daar 'n rede wat teen die beweging spreek?

Geraas word dikwels genoem. Baie volwassenes kan en wil nie 'n verhoogde geraasvlak hanteer nie. 'n Sekere volume is heeltemal normaal, dit is meer die stilte, wat onnatuurlik is. Of het jy al ooit 20 kinders in 'n groep gesien, van enige ouderdom, vrywillig stil en op hul plek sit? Gelukkig doen ek dit nie en ek dink dit is 'n goeie ding!

Moet ons altyd alles beheer? Hoe bly is jy om self beheer te word?

Nog 'n rede is die vrees om beheer te verloor. Kalm, sittende kinders is maklik om te beheer. As die leerders aan die beweeg is, word dit moeiliker. Dit geld vir skool en by die huis. Maar ons moet altyd alles beheer? Hoe bly is jy om self beheer te word?

Daarby is daar die onderwysdruk, wat met elke verdere vlak toeneem. Ek moes ook ervaar dat hoe hoër die vlak, hoe moeiliker is dit om oefening en praktiese leer te beplan en terselfdertyd die kurrikulum te vervul. Aangesien die skool meer en meer take bykomend tot onderwys ontvang, word tyd al hoe skaarser en dit dikwels ten koste van beweging en leer deur te doen.

Leeswenk!

  • Om toesluit as 'n geleentheid te sien: hoe kinders nou lewenslank leer

Ervaring spreek duidelik ten gunste van bewegende leer

Elke keer as ek die beweging en aktiewe leer beplan en uitgevoer het, ongeag die vlak en omvang, was ek altyd gefassineer deur die positiewe aspekte. Leer word skielik lekker, wat die leerder selfs verras.

Daarom wil ek julle as ouers of onderwysers aanmoedig en verseker dat dit moontlik is om te leer en te beweeg. Dus: kom weg van die blare. Uit my oogpunt is dit jammer dat die kinders 'n groot deel van die tyd in die skool moet sit en dat dit kinders met 'n bietjie meer drang om te beweeg (soos kinders met ADHD en dikwels seuns in die algemeen) negatief plaas. lig.

Sielkunde sien beweging as die bevordering van die vermoë om te leer.

Hierdie kinders word berispe en dikwels gestraf vir hul gedrag, wat ek as natuurlik beskou. Aktiewe, praktiese leer is 'n goeie alternatief om hierdie probleem voorkomend teë te werk. Dit geld vir lesse in die skool en ook vir tuisleer.

Wetenskaplik bewese argumente

Wetenskap is ook gemoeid met bewegende leer en het 'n paar tesisse hieroor gestel. Byvoorbeeld, sielkunde sien beweging as die bevordering van die vermoë om te leer. Die persepsie en motivering word verhoog, wat lei tot verhoogde konsentrasie. Dit maak leer meer suksesvol.

Neurowetenskap regverdig die voordeel met die verbeterde bloedvloei na die brein, wat weer 'n goeie voorvereiste vir leer is. Daar is selfs waargeneem dat beweging klein wonderwerke kan verrig by kinders met "leergestremdhede". Die speelse atmosfeer het nuuskierigheid gewek en leer vir hulle makliker gemaak.

Aktiewe leer as 'n vorm van terapie ook in skole

Daar is ook vorme van terapie wat met beweging werk. Psigomotoriese vaardighede, waarin die bewegende liggaam die fokus is, is veral in skole geanker. Hierdie vorm van terapie gaan oor 'n harmonieuse balans van liggaams- en emosionele vlakke.

Baie kuratiewe opvoeders gebruik ook beweging en aktiewe leer in hul daaglikse werk, aangesien goeie resultate behaal kan word. Persoonlik sien ek beweging as 'n ondersteunende element wat 'n wye reeks vaardighede bevorder en dus 'n aanwins is.

Sien hierdie bevindinge uit navorsing, die alledaagse skoollewe en terapieë as aanmoediging om jou kinders bietjie oefening te gee terwyl hulle leer.

Michael Berger is 'n spesiale onderwysonderwyser en leeradviseur met ondervinding op alle skoolvlakke. Geteikende leer met sy aanbod.Hy spreek ouers, onderwysers en leerlingmaatskappye toe en bied ondersteuning in die geval van leerprobleme.

Meer oor geteikende leer.ch en ander artikels deur Michael Berger.

Laat Jou Kommentaar

Please enter your comment!
Please enter your name here