Hoor kinders in egskeidingsake: «Kinders wil baie meer sê hê»

Deur Angela Zimmerling

Switserland het die Konvensie oor die Regte van die Kind onderteken. Dit gee onder meer aan alle kinders die reg om hul mening uit te spreek. Hoekom is dit steeds nie vanselfsprekend in egskeidingsverrigtinge nie?

Katrin Piazza: ’n Studie deur die Switserse Nasionale Wetenskapstigting toon dat regters enersyds weens onkunde en onsekerheid oor die betekenis, maar ook om praktiese redes, hulle daarvan weerhou om met die kind te praat. Baie dink dit is oorweldigend om die kind na 'n verhoor te nooi.

Dit kan ook wees omdat kinders tot dusver nie ernstig genoeg opgeneem is nie?

Jean Zermatten, direkteur van die Internasionale Instituut vir die Regte van die Kind, glo dat wanneer lande die Konvensie oor die Regte van die Kind onderteken het, hulle nie reg gelees het wat hulle onderteken het nie. Trouens, die Kinderregtekonvensie verteenwoordig 'n ware paradigmaskuif: Jy moet wegkom van die gesindheid om die kind te wil beskerm en die kind met sy regte te kom sien.

Baie ouers wil ook hul kinders beskerm en hulle nie by die egskeidingstryd betrek nie.

Dit is nie net die geval by egskeiding nie, maar ook in ander prosesse, soos aanneming. Nie-inligting of selfs weke se stilte is moeiliker vir kinders om te verduur as inligting: Mamma en Pappa gaan skei. Kinders is baie sensitief. Jy kan presies voel wanneer iets fout is.

Sou hoorende kinders 'n kans wees vir ouers om hul kinders meer gereeld te betrek??

Beslis. Dit sal 'n verandering in houdings veroorsaak as die ouers weet dat die kind hierdie reg het. Ons ervaring van opnames is dat die kinders daarvan hou om baie meer te sê. Dit los nie noodwendig die probleme op nie, maar dit laat hulle voel asof ek ernstig opgeneem word.

Wat gebeur by 'n kind wat hoor?

Dit verskil van kanton tot kanton. Gewoonlik stuur 'n regter 'n uitnodiging aan die kind. Dit kan self besluit of dit wil kom. Dan het die regter 'n een-tot-een onderhoud met die kind. In sommige gevalle is dit die moeite werd om 'n spesialis soos 'n kinderadvokaat of 'n maatskaplike werker in te bring. In sommige kantons is daar geen verhoor van kinders by wie die ouers 'n gesamentlike aksie vir egskeiding aanhangig gemaak het nie. In die geval van 'n dispuut word die kinders egter aangehoor.

Dis onregverdig.

Dit is korrek. Eenvormige oplossings wat vir alle kinders geld, moet gevind word. Vanuit ons oogpunt is die kind se gehoor 'n geleentheid om 'n mens se horison te verbreed. Jy kom tot besluite wat beter ondersteun word.

Ek het in jou kinders se verhore brosjures gesien dat die regter vrae kan vra soos “Hoe sou jy graag na die egskeiding wou lewe??"Of" Hoeveel tyd sal jy graag saam met jou ma en pa wil spandeer?“Dit is moeilike vrae.

Ja, maar dis ook 'n moeilike situasie. Die ervaring sal deurslaggewend vir die kinders wees. Maar wanneer hulle ervaar dat iemand na hulle luister en hulle wense in ag geneem word, voel hulle nie magteloos en uitgelewer. Wanneer hulle genooi word om aan die oplossing te werk, groei hulle daaruit.

Leeswenk!

  • Gesamentlike toesig: die alledaagse lewe is deurslaggewend

Sommige ouers praat sleg oor hul eksmaat in die teenwoordigheid van hul kinders om die kind aan hul kant te kry. Hoe kan regters verseker dat kinders nie deur ouers beïnvloed is nie?

Dit is eintlik 'n probleem. Daar is kinders en adolessente wat baie diep in 'n konflik van lojaliteit beland. Dit kan nuttig wees om die vraag te vra: Ek sien jy sukkel om hierdie vraag te beantwoord. Is daar iets wat ek kan doen om dit vir jou makliker te maak om hierdie vraag te beantwoord? Die kind kan byvoorbeeld sê: Ja, ek wil nie hê my pa of ma moet uitvind nie. As die beoordelaars aanneemlik kan verseker dat dit tussen hulle sal bly, kan 'n mens aanhou praat.

Wanneer moet kinders gehoor word??

Artikel 12 van die Konvensie oor die Regte van die Kind stel nie 'n ouderdomsperk vir die kind se reg om 'n mening uit te spreek nie. In Switserland is daar 'n federale hofbeslissing wat aanvaar dat kinders vanaf die ouderdom van ses verhoor kan word. Dit sluit egter nie uit dat jonger kinders ook gehoor word nie.

Dit is net 'n aanbeveling.

Daar is geen verpligting om gehoor te word nie. Dit is die plig van ouers om kinders oor hul regte op te voed. Ons besef dat die kennis oor kinderregte in Switserland nog nie is waar ons dit graag sou wou hê nie.

Wat moet gebeur?

Versprei die woord! Die media sal waarskynlik meer oor kinderregte skryf. Ons en ander inisiatiewe doen baie. Maar kennis is 'n skuld om in te vorder. Die ouers moet self daarin belangstel.

Aan persoon

Katrin Piazza is persbeampte by UNICEF Switserland.

Brosjures vir horende kinders

UNICEF verskaf inligtingsmateriaal oor horende kinders in verband met egskeiding:

  • vier boekies met ouderdomsgeskikte inligting vir kinders
  • 'n gids vir ouers
  • 'n gids vir die howe met praktiese hulpmiddels soos kontrolelyste en briefsjablone

Die brosjures is gratis en kan hier afgelaai word: www.UNICEF.hfst

Die gedrukte weergawe kan teen 'n versending- en hanteringsfooi van 7 gekoop word.40 frank kan bestel word by info @ unicef.ch of Tel. 044 317 22 66.

Laat Jou Kommentaar

Please enter your comment!
Please enter your name here